Câu hỏi in nghiêng trang 203 Lịch Sử 10 Bài 40 Bài 40. Lê-nin và phong trào công nhân Nga đầu thế kỉ XX Câu hỏi in nghiêng trang 203 Lịch Sử 10 …

Bạn đang xem: Câu hỏi in nghiêng trang 203 Lịch Sử 10 Bài 40 Bài 40. Lê-nin và phong trào công nhân Nga đầu thế kỉ XX Câu hỏi in nghiêng trang 203 Lịch Sử …

Bài 40. Lênin và phong trào người lao động Nga đầu thế kỉ XX

Câu hỏi in nghiêng trang 203 Lịch Sử 10 Bài 40

– Trình diễn những diễn biến chính của Cách mệnh 1905-1907 ở Nga

Câu trả lời

– Ngày 9/1/1905, 140.000 người lao động và gia đình họ ở Xanh Pê-téc-bua đã cùng nhau tới Cung điện Mùa Đông làm đơn thỉnh nguyện Sa hoàng cải thiện đời sống nhưng bị đàn áp. . Trước tình hình đó, các người lao động đã cùng nhau dựng rào chắn để đương đầu.

– Tới năm 1905, phong trào cách mệnh ngày càng lan rộng và dâng cao, đông đảo quần chúng tham gia.

– Ngày 1/5/1905, cuộc biểu tình diễn ra với quy mô lớn, ý thức cách mệnh lan rộng trong quân đội.

– Tháng 12/1905, cuộc tổng tiến công chuyển thành khởi nghĩa vũ trang ở Mát-xcơ-va nhưng vẫn ko thành công.

– Nhiều cuộc tổng tiến công nhỏ lẻ vẫn nổ ra, phong trào khởi đầu lắng xuống và kết thúc vào năm 1907.

Nhìn thấy tất cả Soạn Lịch Sử 10: Bài 40. Lênin và phong trào người lao động Nga đầu thế kỉ XX

Đăng bởi: thomo.vn

Phân mục: Lớp 10 , Sử 10

Xem thêm chi tiết về Câu hỏi in nghiêng trang 203 Lịch Sử 10 Bài 40
Bài 40. Lê-nin và phong trào công nhân Nga đầu thế kỉ XX Câu hỏi in nghiêng trang 203 Lịch Sử 10 …

Source: THOMO
Categories: Giáo dục

Viết một bình luận