Câu hỏi in nghiêng trang 35 Lịch Sử 12 Bài 4 Bài 4: Các nước Đông Nam Á và Ấn Độ Câu hỏi in nghiêng trang 35 Lịch Sử 12 Bài 4 Cuộc đấu tranh g…

Bạn đang xem: Câu hỏi in nghiêng trang 35 Lịch Sử 12 Bài 4 Bài 4: Các nước Đông Nam Á và Ấn Độ Câu hỏi in nghiêng trang 35 Lịch Sử 12 Bài 4 …

Bài 4: Các nước Đông Nam Á và Ấn Độ

Câu hỏi in nghiêng trang 35 Lịch Sử 12 Bài 4

Cuộc đấu tranh giành độc lập của nhân dân Ấn Độ trong những năm 1945-1950 diễn ra như thế nào?

Câu trả lời:

– Ấn Độ là một nước rộng lớn, đông dân thứ hai ở châu Á, là miếng mồi bự bở cho các nước thuộc địa.

– Sau chiến tranh toàn cầu thứ hai, cuộc kháng chiến chống thực dân Anh giành độc lập của nhân dân Ấn Độ:

+ Ngày 19-2-1946, khởi nghĩa của 20.000 nghĩa quân trên 20 chiến hạm Bombay chống thực dân Anh, đòi độc lập dân tộc. Cuộc khởi nghĩa nhanh chóng thu được sự hưởng ứng của các lực lượng trong nước.

+ Ngày 22-2 ở Bombay 20.000 học trò người lao động đình công tuần hành phản đối thực dân Anh.

+ Đầu năm 1947, cao trào đình công tiếp tục diễn ra và lan rộng ra các thị thành lớn.

+ Trước sức ép của nhân dân Ấn Độ, thực dân Anh buộc phải nhượng bộ, hứa trao quyền tự trị theo kế hoạch Maobatton. Ấn Độ được phân thành hai quốc gia tự trị: Ấn Độ theo đạo Hindu và Pakistan theo đạo Hồi.

+ Ko ưng ý với quyền tự chủ Đảng Quốc đại tiếp tục cuộc đấu tranh giành độc lập trong những năm 1948-1950. Ngày 26 tháng 1 năm 1950, Ấn Độ tuyên bố độc lập và thành lập nước cộng hòa.

Nhìn thấy tất cả Soạn Lịch sử 12: Bài 4. Các nước Đông Nam Á và Ấn Độ

Đăng bởi: thomo.vn

Phân mục: Lịch sử lớp 12 , Lịch sử 12

Xem thêm chi tiết về Câu hỏi in nghiêng trang 35 Lịch Sử 12 Bài 4
Bài 4: Các nước Đông Nam Á và Ấn Độ Câu hỏi in nghiêng trang 35 Lịch Sử 12 Bài 4 Cuộc đấu tranh g…

Source: THOMO
Categories: Giáo dục

Viết một bình luận