Câu hỏi in nghiêng trang 48 Lịch Sử 12 Bài 7 Bài 7: Tây Âu Câu hỏi in nghiêng trang 48 Lịch Sử 12 Bài 7 Những nhân tố nào thúc đẩy sự phát tri…

Bạn đang xem: Câu hỏi in nghiêng trang 48 Lịch Sử 12 Bài 7 Bài 7: Tây Âu Câu hỏi in nghiêng trang 48 Lịch Sử 12 Bài 7 Những nhân tố nào thúc đẩy …

Bài 7: Tây Âu

Câu hỏi in nghiêng trang 48 Lịch Sử 12 Bài 7

Yếu tố nào xúc tiến sự tăng trưởng kinh tế của các nước Tây Âu?

Câu trả lời:

Tây Âu ngày càng tăng trưởng sở dĩ Tây Âu có vận tốc tăng trưởng nhanh tương tự là nhờ vào nhiều yếu tố sau:

– Được sự tương trợ của Mĩ và thực hiện kế hoạch của Mác, kinh tế Tây Âu tăng trưởng.

Dù là một nước mất mát trong chiến tranh nhưng đó cũng chính là động lực để nhân dân các nước Tây Âu vượt qua khó khăn tăng trưởng kinh tế.

Tây Âu vận dụng kĩ thuật tiên tiến vào tăng trưởng kinh tế.

– Các chính sách của Nhà nước trong việc điều tiết và xúc tiến nền kinh tế được thực hiện nhanh chóng.

Sự tăng trưởng kinh tế Tây Âu đã góp phần quan trọng vào sự tăng trưởng chính trị.

Nhìn thấy tất cả Soạn Văn 12: Bài 7. Tây Âu

Đăng bởi: thomo.vn

Phân mục: Lịch sử lớp 12 , Lịch sử 12

Xem thêm chi tiết về Câu hỏi in nghiêng trang 48 Lịch Sử 12 Bài 7
Bài 7: Tây Âu Câu hỏi in nghiêng trang 48 Lịch Sử 12 Bài 7 Những nhân tố nào thúc đẩy sự phát tri…

Source: THOMO
Categories: Giáo dục

Viết một bình luận