Câu hỏi in nghiêng trang 57 sgk Công nghệ 12 Bài 13: Khái niệm về mạch điện tử điều khiển Câu hỏi in nghiêng trang 57 sgk Công nghệ 12: Mạch đ…

Bạn đang xem: Câu hỏi in nghiêng trang 57 sgk Công nghệ 12 Bài 13: Khái niệm về mạch điện tử điều khiển Câu hỏi in nghiêng trang 57 sgk Công nghệ 12: Mạch đ… …

Bài 13: Khái niệm về mạch điện tử điều khiển

Câu hỏi in nghiêng trang 57 SGK Công nghệ 12:

Loại mạch điện tử nào được gọi là mạch điện tử điều khiển?

Câu trả lời:

Mạch điện tử thực hiện công dụng điều khiển được gọi là mạch điều khiển.

Câu hỏi in nghiêng trang 57 SGK Công nghệ 12:

Điều khiển máy móc tự động có ưu điểm gì so với điều khiển thủ công?

Câu trả lời:

Ưu điểm của điều khiển máy móc tự động so với điều khiển thủ công:

– Quy mô hệ thống điều khiển lớn hơn.

– Độ xác thực cao và hành động nhanh chóng.

– Tăng lên năng suất và chất lượng thành phầm.

Nhìn thấy tất cả Giải bài tập Công nghệ 12: Bài 13. Khái niệm về mạch điện tử điều khiển

Đăng bởi: thomo.vn

Phân mục: Lớp 12 , Công nghệ 12

Xem thêm chi tiết về Câu hỏi in nghiêng trang 57 sgk Công nghệ 12
Bài 13: Khái niệm về mạch điện tử điều khiển Câu hỏi in nghiêng trang 57 sgk Công nghệ 12: Mạch đ…

Source: THOMO
Categories: Giáo dục

Viết một bình luận