Câu hỏi in nghiêng trang 70 sgk Công nghệ 12 Bài 17: Khái niệm về hệ thống thông tin và viễn thông Câu hỏi in nghiêng trang 70 sgk Công nghệ 1…

Bạn đang xem: Câu hỏi in nghiêng trang 70 sgk Công nghệ 12 Bài 17: Khái niệm về hệ thống thông tin và viễn thông Câu hỏi in nghiêng trang 70 sgk Công nghệ 1… …

Bài 17: Khái niệm hệ thống thông tin và viễn thông

Câu hỏi in nghiêng trang 70 sgk công nghệ 12:

Điểm giống và không giống nhau giữa truyền hình và truyền hình cáp là gì?

Câu trả lời:

– Giống nhau: đều là truyền thông tin.

– Sự khác lạ:

+ Truyền hình: đường truyền vô tuyến.

+ Truyền hình cáp: đường truyền là dây dẫn tín hiệu.

Nhìn thấy tất cả Giải bài tập Công nghệ 12: Bài 17. Khái niệm hệ thống thông tin và viễn thông

Đăng bởi: thomo.vn

Phân mục: Lớp 12 , Công nghệ 12

Xem thêm chi tiết về Câu hỏi in nghiêng trang 70 sgk Công nghệ 12
Bài 17: Khái niệm về hệ thống thông tin và viễn thông Câu hỏi in nghiêng trang 70 sgk Công nghệ 1…

Source: THOMO
Categories: Giáo dục

Viết một bình luận