Câu hỏi in nghiêng trang 71 Sinh 11 nâng cao Bài 18

Bạn đang xem: Câu hỏi in nghiêng trang 71 Sinh 11 nâng cao Bài 18 tại thomo.vn Bài 18. Chu kỳ Câu hỏi in nghiêng trang 71 Sinh 11 Tăng lên Bài 18 Ở động …

Bài 18. Chu kỳ

Câu hỏi in nghiêng trang 71 Sinh 11 Tăng lên Bài 18

Ở động vật lớn, tế bào thân thể tiếp thu các chất cần thiết từ môi trường ngoài hoặc thải các chất ko cần thiết ra khỏi thân thể bằng cách nào và bằng phương thức nào?

Câu trả lời

Thân thể đa bào có kích thước lớn là một thể thống nhất, mỗi cơ quan đảm nhiệm một nhiệm vụ không giống nhau nên tế bào ko thể tự lấy chất dinh dưỡng và oxi từ môi trường bên ngoài nhưng mà cần phải vận chuyển. của máu và dịch mô trong hệ thống tuần hoàn. Đồng thời, máu và dịch mô cũng mang các chất cặn bã từ tế bào tới các cơ quan để vứt bỏ.

Câu hỏi in nghiêng trang 71 Sinh 11 Tăng lên Bài 18

Quan sát hình 18.1 và nêu đặc điểm tiến hóa của hệ tuần hoàn qua các động vật đại diện.

Câu trả lời

– Động vật đơn bào và đa bào bậc thấp: ko có hệ tuần hoàn.

– Thân mềm, chân khớp: Có hệ tuần hoàn hở. Máu chứa hemoxinin và heme là đồng, làm cho máu có màu xanh lam.

Giun: Hệ tuần hoàn kín, đơn giản. Từ nhóm này trở đi, máu có màu đỏ do huyết sắc tố hô hấp có nhân heme là sắt.

Cá: Tim 2 ngăn, 1 vòng tuần hoàn. Máu ko trộn lẫn.

– Ếch: Tim 3 ngăn, 2 vòng tuần hoàn, máu đi nuôi thân thể là máu hỗn hợp.

– Bò sát: Trừ cá sấu là có 4 ngăn hoàn chỉnh nên ko bị lẫn máu. Thì tất cả nhóm này đều có tim 3 ngăn, vách ngăn ko hoàn chỉnh, 2 vòng tuần hoàn. Máu hỗn hợp.

– Chim và thú: có 2 vòng, 1 lớn, 1 nhỏ và tim 4 ngăn hoàn chỉnh. Máu ko trộn lẫn.

Nhìn thấy tất cả Giải 11 tăng lên: Bài 18. Chu kỳ

Đăng bởi: thomo.vn

Phân mục: Sinh 11, Sinh 11

Xem thêm chi tiết về Câu hỏi in nghiêng trang 71 Sinh 11 nâng cao Bài 18

Source: THOMO
Categories: Giáo dục

Viết một bình luận