Câu hỏi in nghiêng trang 72 Địa Lí 10 Bài 19 Bài 19: Sự phân bố của sinh vật và đất trên Trái Đất Câu hỏi in nghiêng trang 72 Địa Lí 10 Bài 19…

Bạn đang xem: Câu hỏi in nghiêng trang 72 Địa Lí 10 Bài 19 Bài 19: Sự phân bố của sinh vật và đất trên Trái Đất Câu hỏi in nghiêng trang 72 Địa Lí …

Bài 19: Sự phân bố sinh vật và đất trên Trái Đất

Câu hỏi in nghiêng trang 72 Địa Lí 10 Bài 19

Dựa vào các hình 19.1, 19.2 và kiến ​​thức đã học, hãy cho biết:

– Các kiểu thảm thực vật và các nhóm đất ở đới nóng chiếm ưu thế ở các châu lục nào? Nhưng lục địa nào ko? Vì sao?

Câu trả lời:

– Các kiểu thực vật và nhóm đất của đới nóng có ở châu Mỹ, châu Á, châu Phi và châu Đại Dương, ko có ở châu Âu và châu Nam Cực vì hai châu lục này đều thuộc đới lạnh.

Nhìn thấy tất cả Giải bài 10: Bài 19. Sự phân bố sinh vật và đất trên Trái Đất

Đăng bởi: thomo.vn

Phân mục: Lớp 10 , Địa lý 10

Xem thêm chi tiết về Câu hỏi in nghiêng trang 72 Địa Lí 10 Bài 19
Bài 19: Sự phân bố của sinh vật và đất trên Trái Đất Câu hỏi in nghiêng trang 72 Địa Lí 10 Bài 19…

Source: THOMO
Categories: Giáo dục

Viết một bình luận