Câu hỏi in nghiêng trang 73 Địa Lí 10 Bài 19 Bài 19: Sự phân bố của sinh vật và đất trên Trái Đất Câu hỏi in nghiêng trang 73 Địa Lí 10 Bài 19…

Bạn đang xem: Câu hỏi in nghiêng trang 73 Địa Lí 10 Bài 19 Bài 19: Sự phân bố của sinh vật và đất trên Trái Đất Câu hỏi in nghiêng trang 73 Địa Lí …

Bài 19: Sự phân bố sinh vật và đất trên Trái Đất

Câu hỏi in nghiêng trang 73 Địa Lí 10 Bài 19

Dựa vào hình 19.11 và những kiến ​​thức đã học, em hãy cho biết ở sườn tây dãy núi Capka từ chân núi lên đỉnh có những kiểu thảm thực vật và đai đất nào?

Câu trả lời:

Chiều cao

vòng đai thực vật

Đất

Từ 0 – 500m

Rừng lá rộng á nhiệt đới

Đất đỏ cận nhiệt đới

Từ 500 – 1200m

rừng hỗn hợp

nâu đất

Từ 1200 – 1600m

rừng lá kim

Podsland

Từ 1600 – 2000m

đồng cỏ núi

Đất đồng cỏ núi

Từ 2000 – 2800m

Địa y và cây bụi

Đất nguyên sinh lẫn đá

Trên 2800m

Băng và tuyết

Nhìn thấy tất cả Giải bài 10: Bài 19. Sự phân bố sinh vật và đất trên Trái Đất

Đăng bởi: thomo.vn

Phân mục: Lớp 10 , Địa lý 10

Xem thêm chi tiết về Câu hỏi in nghiêng trang 73 Địa Lí 10 Bài 19
Bài 19: Sự phân bố của sinh vật và đất trên Trái Đất Câu hỏi in nghiêng trang 73 Địa Lí 10 Bài 19…

Source: THOMO
Categories: Giáo dục

Viết một bình luận