Câu hỏi in nghiêng trang 8 Địa Lí 11 Bài 1 BÀI 1. SỰ TƯƠNG PHẢN VỀ TRÌNH ĐỘ PHÁT TRIỂN KINH TẾ – XÃ HỘI CỦA CÁC NHÓM NƯỚC. CUỘC CÁCH M…

Bạn đang xem: Câu hỏi in nghiêng trang 8 Địa Lí 11 Bài 1 BÀI 1. SỰ TƯƠNG PHẢN VỀ TRÌNH ĐỘ PHÁT TRIỂN KINH TẾ – XÃ HỘI CỦA CÁC NHÓM NƯỚC. CUỘC CÁCH M… …

BÀI 1. HỢP ĐỒNG PHÁT TRIỂN KINH TẾ – XÃ HỘI CỦA CÁC NHÓM NƯỚC. CUỘC CÁCH MẠNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ HIỆN ĐẠI

Câu hỏi in nghiêng trang 8 Địa Lí 11 Bài 1

Dựa vào bảng 1.2, nhận xét về cơ cấu GDP theo khu vực kinh tế của các nhóm nước – 2014.

Câu trả lời

Cơ cấu GDP theo khu vực kinh tế của các nhóm nước tăng trưởng và đang tăng trưởng không giống nhau: nhóm nước tăng trưởng có tỷ trọng khu vực III cao, khu vực I thấp; các nước đang tăng trưởng thì trái lại.

Câu hỏi in nghiêng trang 8 Địa Lí 11 Bài 1

Dựa vào bảng 1.3, liên kết với thông tin ở trên, hãy nhận xét về sự khác lạ về chỉ số HDI và tuổi thọ trung bình giữa nhóm nước tăng trưởng và nhóm nước đang tăng trưởng.

Giải 11: BÀI 1. TƯƠNG ĐƯƠNG VỀ PHÁT TRIỂN XÃ HỘI CỦA CÁC NHÓM NƯỚC.  CUỘC CÁCH MẠNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ HIỆN ĐẠI -

Câu trả lời

Các nước tăng trưởng có chỉ số HDI thường cao trên 0,7, tuổi thọ trung bình của dân số cao; các nước trung bình có chỉ số HDI thấp dưới 0,7, tuổi thọ trung bình thấp.

Tuổi thọ trung bình (2005): toàn cầu: 67, nước tăng trưởng: 76, nước đang tăng trưởng: 65.

Chỉ số HDI (2003): toàn cầu: 0,741; nước tăng trưởng: 0,855; nước đang tăng trưởng: 0,694.

Nhìn thấy tất cả Hội thoại 11. Bài 1. Sự tương phản về trình độ tăng trưởng kinh tế – xã hội của các nhóm nước. Cuộc cách mệnh khoa học và công nghệ hiện đại

Đăng bởi: thomo.vn

Phân mục: Địa lớp 11 , Địa lý 11

Xem thêm chi tiết về Câu hỏi in nghiêng trang 8 Địa Lí 11 Bài 1
BÀI 1. SỰ TƯƠNG PHẢN VỀ TRÌNH ĐỘ PHÁT TRIỂN KINH TẾ – XÃ HỘI CỦA CÁC NHÓM NƯỚC. CUỘC CÁCH M…

Source: THOMO
Categories: Giáo dục

Viết một bình luận