Câu hỏi in nghiêng trang 82 Lịch Sử 10 Bài 15

Bạn đang xem: Câu hỏi in nghiêng trang 82 Lịch Sử 10 Bài 15 tại thomo.vn Bài 15. Bắc thuộc và đấu tranh giành độc lập dân tộc (từ thế kỉ II TCN tới đầu …

Bài 15. Bắc thuộc và đấu tranh giành độc lập dân tộc (từ thế kỉ II TCN tới đầu thế kỉ X)

Câu hỏi in nghiêng trang 82 Lịch Sử 10 Bài 15

Vì sao người Việt vẫn giữ tiếng nói, phong tục tập quán?

Câu trả lời

Người Việt Nam còn giữ được tiếng nói, phong tục tập quán là vì:

– Người Việt đã có nền văn hóa truyền thống riêng, tăng trưởng cao, đặm đà bản sắc dân tộc trước lúc người Hán vào Việt Nam.

– Các chính sách của nhà Hán chỉ rộng rãi ở cấp trung ương, chưa rộng rãi tới cấp làng xã Việt Nam. Các làng vẫn do người Việt đứng đầu để bảo vệ các trị giá văn hóa dân tộc.

– Người Việt Nam tiếp thu có tuyển lựa những tinh hoa văn hóa Trung Hoa và Việt Nam hóa những yếu tố đó cho thích hợp với thuần phong mỹ tục Việt Nam.

Nhìn thấy tất cả Soạn Lịch sử 10: Bài 15. Bắc thuộc và đấu tranh giành độc lập dân tộc (từ thế kỉ II TCN tới đầu thế kỉ X)

Đăng bởi: thomo.vn

Phân mục: Lớp 10 , Sử 10

Xem thêm chi tiết về Câu hỏi in nghiêng trang 82 Lịch Sử 10 Bài 15

Source: THOMO
Categories: Giáo dục

Viết một bình luận