Câu hỏi in nghiêng trang 89 Lịch Sử 10 Bài 17

Bạn đang xem: Câu hỏi in nghiêng trang 89 Lịch Sử 10 Bài 17 tại thomo.vn Bài 17. Quá trình tạo nên và tăng trưởng của nhà nước phong kiến ​​(từ thế kỉ X tới …

Bài 17. Quá trình tạo nên và tăng trưởng của nhà nước phong kiến ​​(từ thế kỉ X tới thế kỉ XV)

Câu hỏi in nghiêng trang 89 Lịch Sử 10 Bài 17

Những chuyển biến qua cải cách hành chính dưới thời Lê Thánh Tông có ý nghĩa gì?

Câu trả lời

Ý nghĩa của cuộc cải cách hành chính thời Lê Thánh Tông:

Tránh tình trạng tản quyền, quyền lực tập trung trong tay nhà vua chứng tỏ cơ chế quân chủ chuyên chế đã đạt tới đỉnh cao.

Cuộc cải cách đã tạo ra một bộ máy hành chính gọn nhẹ, rõ ràng từ trung ương tới địa phương.

Đảm bảo sự thống nhất trong chính quyền từ trên xuống dưới, từ trung ương tới địa phương.

Câu hỏi in nghiêng trang 89 Lịch Sử 10 Bài 17

Các điều luật trên nói lên điều gì?

Câu trả lời

luật:

– Bộ luật thư thời Lý.

– Bộ luật Hình sự thời Trần.

– Bộ luật Hồng Đức (Quốc triều hình luật) của nhà Lê.

Các điều khoản của pháp luật nói:

– Có nhiều luật tiến bộ, có sự bổ sung, thay đổi thích hợp trong từng thời kỳ. Bộ luật ngày càng hoàn thiện trình bày sự tăng trưởng của cơ chế phong kiến ​​Việt Nam.

– Các điều luật trên nhằm bảo vệ quyền lực của giai cấp thống trị, một số lợi ích chân chính của nhân dân và an ninh quốc gia.

Nhìn thấy tất cả Soạn Lịch sử 10: Bài 17. Quá trình tạo nên và tăng trưởng của nhà nước phong kiến ​​(từ thế kỉ X tới thế kỉ XV)

Đăng bởi: thomo.vn

Phân mục: Lớp 10 , Sử 10

Xem thêm chi tiết về Câu hỏi in nghiêng trang 89 Lịch Sử 10 Bài 17

Source: THOMO
Categories: Giáo dục

Viết một bình luận