Câu hỏi in nghiêng trang 9 Địa Lí 11 Bài 1 BÀI 1. SỰ TƯƠNG PHẢN VỀ TRÌNH ĐỘ PHÁT TRIỂN KINH TẾ – XÃ HỘI CỦA CÁC NHÓM NƯỚC. CUỘC CÁCH M…

Bạn đang xem: Câu hỏi in nghiêng trang 9 Địa Lí 11 Bài 1 BÀI 1. SỰ TƯƠNG PHẢN VỀ TRÌNH ĐỘ PHÁT TRIỂN KINH TẾ – XÃ HỘI CỦA CÁC NHÓM NƯỚC. CUỘC CÁCH M… …

BÀI 1. HỢP ĐỒNG PHÁT TRIỂN KINH TẾ – XÃ HỘI CỦA CÁC NHÓM NƯỚC. CUỘC CÁCH MẠNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ HIỆN ĐẠI

Câu hỏi in nghiêng trang 9 Địa Lí 11 Bài 1

Bằng hiểu biết của bản thân, hãy:

– Liệt kê một số thành tựu được tạo ra bởi bốn công nghệ trụ cột.

– Kể tên một số ngành dịch vụ yêu cầu nhiều kiến ​​thức

Câu trả lời

Công nghệ sinh vật học: tạo giống mới chưa có trong tự nhiên với những tiến bộ quan trọng trong chẩn đoán và điều trị bệnh…

Công nghệ vật liệu: tạo ra các vật liệu mới chuyên dụng, có tính năng mới (vật liệu composite, vật liệu siêu dẫn,…).

Công nghệ năng lượng: sử dụng ngày càng nhiều các dạng năng lượng mới (hạt nhân, mặt trời, thủy triều, v.v.)

Công nghệ thông tin: tạo ra các vi mạch, chíp điện tử vận tốc cao, số hóa, cáp quang…, tăng lên năng lực con người trong truyền dẫn, xử lý và lưu trữ thông tin.

Một số ngành dịch vụ: bảo hiểm, viễn thông, kế toán, nhà băng, tư vấn,…

Nhìn thấy tất cả Hội thoại 11. Bài 1. Sự tương phản về trình độ tăng trưởng kinh tế – xã hội của các nhóm nước. Cuộc cách mệnh khoa học và công nghệ hiện đại

Đăng bởi: thomo.vn

Phân mục: Địa lớp 11 , Địa lý 11

Xem thêm chi tiết về Câu hỏi in nghiêng trang 9 Địa Lí 11 Bài 1
BÀI 1. SỰ TƯƠNG PHẢN VỀ TRÌNH ĐỘ PHÁT TRIỂN KINH TẾ – XÃ HỘI CỦA CÁC NHÓM NƯỚC. CUỘC CÁCH M…

Source: THOMO
Categories: Giáo dục

Viết một bình luận