Câu hỏi in nghiêng trang 9 Lịch Sử 12 Bài 1 Bài 1: Sự hình thành trật tự thế giới mới sau chiến tranh thế giới thứ hai (1945 – 1949) Câu hỏi …

Bạn đang xem: Câu hỏi in nghiêng trang 9 Lịch Sử 12 Bài 1 Bài 1: Sự hình thành trật tự thế giới mới sau chiến tranh thế giới thứ hai (1945 – 1949) Câu …

Bài 1: Sự tạo nên trật tự toàn cầu mới sau chiến tranh toàn cầu thứ hai (1945-1949)

Câu hỏi in nghiêng trang 9 Lịch Sử 12 Bài 1

Hai nhà nước Cộng hòa Liên bang Đức và Cộng hòa Dân chủ Đức được tạo nên như thế nào?

Câu trả lời:

Sau Thế chiến II, toàn cầu đã thay đổi rất nhiều. Đức trở thành nước thua cuộc, tương lai của nước Đức trở thành vấn đề trọng tâm trong nhiều cuộc gặp giữa nguyên thủ ba cường quốc Liên Xô, Mỹ và Anh.

– Tại hội nghị Potsdam, ba cường quốc khẳng định nước Đức phải trở thành một nước thống nhất, hòa bình, dân chủ, diệt tận gốc chủ nghĩa phát xít, thống nhất việc phân chia các vùng chiếm đóng và kiểm soát nước Đức sau chiến tranh: Quân đội Liên Xô chiếm miền đông một phần nước Đức, quân đội Anh chiếm khu vực tây bắc, quân đội Mỹ chiếm khu vực phía nam, quân đội Pháp chiếm khu vực phía tây nước Đức.

– Tuy nhiên, Hoa Kỳ và Vương quốc Anh sau đó là Pháp đã thực hiện riêng lẻ để thống nhất các khu vực chiếm đóng của họ. Tháng 9 năm 1949, Cộng hòa Liên bang Đức được thành lập.

– Tháng 10/1949, được sự giúp sức của Liên Xô, các lực lượng dân chủ ở Đông Đức đã thành lập nhà nước Cộng hòa Dân chủ Đức.

– Tương tự, trên lãnh thổ nước Đức đã xuất hiện hai nhà nước với hai hệ thống chính trị đối lập nhau, một bên theo cơ chế Xã hội chủ nghĩa, một bên theo cơ chế Tư bản chủ nghĩa.

Nhìn thấy tất cả Soạn Lịch sử 12: Bài 1. Sự tạo nên trật tự toàn cầu mới sau chiến tranh toàn cầu thứ hai (1945 – 1949)

Đăng bởi: thomo.vn

Phân mục: Lịch sử lớp 12 , Lịch sử 12

Xem thêm chi tiết về Câu hỏi in nghiêng trang 9 Lịch Sử 12 Bài 1
Bài 1: Sự hình thành trật tự thế giới mới sau chiến tranh thế giới thứ hai (1945 – 1949) Câu hỏi …

Source: THOMO
Categories: Giáo dục

Viết một bình luận