Câu hỏi in nghiêng trang 95 Sinh 11 nâng cao Bài 24

Bạn đang xem: Câu hỏi in nghiêng trang 95 Sinh 11 nâng cao Bài 24 tại thomo.vn Bài 24. Hoạt động Câu hỏi in nghiêng trang 95 Sinh 11 Tăng lên Bài 24 Nhận xét …

Bài 24. Hoạt động

Câu hỏi in nghiêng trang 95 Sinh 11 Tăng lên Bài 24

Nhận xét về hiện tượng ở hình 24.1

Câu trả lời

Lúc có ngoại lực tác dụng lên lá, lá khép lại và rủ xuống.

Nhìn thấy tất cả Giải 11 tăng lên Bài 24. Hoạt động

Đăng bởi: thomo.vn

Phân mục: Sinh 11, Sinh 11

Xem thêm chi tiết về Câu hỏi in nghiêng trang 95 Sinh 11 nâng cao Bài 24

Source: THOMO
Categories: Giáo dục

Viết một bình luận