Câu hỏi in nghiêng trang 97 Lịch Sử 10 Bài 19

Bạn đang xem: Câu hỏi in nghiêng trang 97 Lịch Sử 10 Bài 19 tại thomo.vn Bài 19: Các cuộc kháng chiến chống ngoại xâm các thế kỉ X-XV Câu hỏi in nghiêng trang 97 …

Bài 19: Các cuộc kháng chiến chống ngoại xâm các thế kỉ X-XV

Câu hỏi in nghiêng trang 97 Lịch Sử 10 Bài 19

Phân tích ý nghĩa bài thơ Nam quốc sơn hà.

Câu trả lời

Ý nghĩa bài thơ Nam Quốc Sơn Hà:

– Nội dung bài thơ vạch rõ ý đồ xâm lược của quân giặc. Khẳng định thắng lợi thế tất của ta.

– Vừa động viên mạnh mẽ lòng yêu nước, động viên ý thức quyết đấu, quyết thắng của quân ta, đồng thời đả kích ý thức và ý chí xâm lược của quân Tống, làm cho quân địch hoang mang, lo sợ. Góp phần làm nên thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Tống thời Lý.

⇒ Là lời tuyên bố sắt đá khẳng định chủ quyền, độc lập dân tộc của nước ta. Có ý nghĩa như bản tuyên ngôn độc lập trước nhất của dân tộc Việt Nam.

Nhìn thấy tất cả Soạn Lịch Sử 10: Bài 19: Các cuộc kháng chiến chống ngoại xâm các thế kỉ X-XV

Đăng bởi: thomo.vn

Phân mục: Lớp 10 , Sử 10

Xem thêm chi tiết về Câu hỏi in nghiêng trang 97 Lịch Sử 10 Bài 19

Source: THOMO
Categories: Giáo dục

Viết một bình luận