Câu hỏi thảo luận trang 6 Công nghệ 11 Bài 1: Tiêu chuẩn trình bày bản vẽ kĩ thuật Câu hỏi thảo luận trang 6 Công nghệ 11 Cách chia các …

Bạn đang xem: Câu hỏi thảo luận trang 6 Công nghệ 11 Bài 1: Tiêu chuẩn trình bày bản vẽ kĩ thuật Câu hỏi thảo luận trang 6 Công nghệ 11 Cách chia các … …

Bài 1: Tiêu chuẩn trình diễn bản vẽ kỹ thuật

Câu hỏi thảo luận trang 6 Công nghệ 11

Cách chia khổ giấy A1, A2, A3, A4 với khổ A0?

Câu trả lời:

Khổ A0 = 2 lần khổ A1, khổ A1 = 2 lần khổ A2, khổ A2 = 2 lần khổ A3, khổ A3 = 2 lần khổ A4. Để phân thành khổ nào ta sẽ chia nhỏ dần từ tờ A0 sang các tờ có khổ nhỏ hơn.

Nhìn thấy tất cả Giải Công nghệ 11: Bài 1. Tiêu chuẩn trình diễn bản vẽ kỹ thuật

Đăng bởi: thomo.vn

Phân mục: Lớp 11 , Công nghệ 11

Xem thêm chi tiết về Câu hỏi thảo luận trang 6 Công nghệ 11
Bài 1: Tiêu chuẩn trình bày bản vẽ kĩ thuật Câu hỏi thảo luận trang 6 Công nghệ 11 Cách chia các …

Source: THOMO
Categories: Giáo dục

Viết một bình luận