Chú đại bi

Chú đại bi tiếng Việt có lời

Chú Đại Bi được rút ra từ Kinh Đại Bi Tâm Đà La Ni của Phật Quán Thế Âm, gọi tắt là Chú Đại Bi. Sự linh ứng của Chú Đại Bi sẽ giúp cứu khổ cứu nạn, con người không bị ma quỷ, kẻ ác hãm hại; bảo vệ con người trước những khó khăn mà con người phải đương đầu gánh vác.

Lời chú đại bi tiếng Việt 84 câu

  • 1. Chú đại bi là gì?
  • 2. Chú đại bi tiếng Việt 84 câu
  • 3. Đọc chú đại bi dễ thuộc
  • 4. Chú đại bi tiếng Phạn (Sanskrit)
  • 5. Lợi ích Chú Đại Bi
  • 6. Hướng dẫn cách trì tụng chú Đại bi
  • 7. Bài chú đại bi tiếng việt 21 biến

1. Chú đại bi là gì?

Chú đại bi là là bài chú phổ biến được nhiều người trì tụng. Đây là bài trú được Bồ tát Quán Thế Âm đọc trước một cuộc họp của các Phật. Chú gồm 84 câu, 415 chữ. Nghe chú đại bi giúp cứu khổ cứu nạn, giúp cho con người thoát khỏi bể khổ, không bị ma quỷ ám hại. Bài chú đại bi rất linh ứng nếu chúng ta trì niệm một cách thành tâm.

Trong bài viết dưới đây besttaichinh.com xin giới thiệu tới các bạn: Chú đại bi tiếng Việt 84 câu, Chú đại bi tiếng Phạn (Sanskrit), và các video hướng dẫn đọc chú đại bi sao cho thành tâm và chuẩn nhất.

2. Chú đại bi tiếng Việt 84 câu

Chú đại bi

1. Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da2. Nam mô a rị da3. Bà lô yết đế thước bát ra da4. Bồ Đề tát đỏa bà da5. Ma ha tát đỏa bà da6. Ma ha ca lô ni ca da7. Án8. Tát bàn ra phạt duệ9. Số đát na đát tỏa10. Nam mô tất kiết lật đỏa y mông a rị da11. Bà lô kiết đế thất Phật ra lăng đà bà12. Nam mô na ra cẩn trì13. Hê rị, ma ha bàn đa sa mế14. Tát bà a tha đậu du bằng15. A thệ dựng16. Tát bà tát đa (Na ma bà tát đa)17. Na ma bà dà18. Ma phạt đạt đậu đát điệt tha19. Án. A bà lô hê20. Lô ca đế21. Ca ra đế22. Di hê rị23. Ma ha bồ đề tát đỏa24. Tát bà tát bà25. Ma ra ma ra26. Ma hê ma hê rị đà dựng27. Cu lô cu lô yết mông28. Độ lô độ lô phạt xà da đế29. Ma ha phạt xà da đế30. Đà ra đà ra31. Địa rị ni32. Thất Phật ra da33. Giá ra giá ra34. Mạ mạ phạt ma ra35. Mục đế lệ36. Y hê di hê37. Thất na thất na38 A Ra sâm Phật ra xá lợi39. Phạt sa phạt sâm40. Phật ra xá da41. Hô lô hô lô ma ra42. Hô lô hô lô hê rị43. Ta ra ta ra44. Tất rị tất rị45. Tô rô tô rô46. Bồ Đề dạ Bồ Đề dạ47. Bồ đà dạ bồ đà dạ48. Di đế rị dạ49. Na ra cẩn trì50. Địa rị sắc ni na51. Ba dạ ma na52. Ta bà ha53. Tất đà dạ54. Ta bà ha55. Ma ha tất đà dạ56. Ta bà ha57. Tất đà du nghệ58. Thất bàn ra dạ59. Ta bà ha60. Na ra cẩn trì61. Ta bà ha62. Ma ra na ra63. Ta bà ha64. Tất ra tăng a mục khê da65. Ta bà ha66. Ta bà ma ha a tất đà dạ67. Ta bà ha68. Giả kiết ra a tất đà dạ69. Ta bà ha70. Ba đà ma kiết tất đà dạ71. Ta bà ha72. Na ra cẩn trì bàn đà ra dạ73. Ta bà ha74. Ma bà rị thắng yết ra dạ75. Ta bà ha76. Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da77. Nam mô a rị da78. Bà lô kiết đế79. Thước bàn ra dạ80. Ta bà ha81. Án. Tất điện đô82. Mạn đà ra83. Bạt đà gia84. Ta bà ha.

Xem thêm  Xem boi not ruoi tren co the

3. Đọc chú đại bi dễ thuộc

4. Chú đại bi tiếng Phạn (Sanskrit)

Namo ratnatràyàya.Namo Aryàvalokites’varàya Bodhisattvaya Mahasattvaya Mahàkarunikàya.Om sarva rabhaye sunadhàbesttaichinh.com skirtva imam aryàvalotites’vara besttaichinh.com narakindhi hrih mahàvadhasvàme.Sarvàrthato subham ajeyam sarvasata. Namo varga mahàdhàtu.Tadyathà: om avaloki lokate besttaichinh.com mahà bodhisattva sarva sarva mala besttaichinh.com hrdayam kuru kuru besttaichinh.com dhuru vijàyate mahàvijayati.Dhara dhara dhirini svaràya.Cala cala mama vimala besttaichinh.com ehi s’ina s’ina àrsam besttaichinh.com basham prasàya hulu hulu besttaichinh.com hulu hrih sara sara siri siri suru besttaichinh.comiya bodhiya bodhaya besttaichinh.comreya narakindi dhrish besttaichinh.comamana svaha siddhaya svàhà.Maha siddhàya besttaichinh.comha yoge s’varaya svaha. Nirakindi svàhà.Mara nara svaha s’ira Simha mukhàya besttaichinh.com maha asiddhaya svaha. Cakràsiddhaya besttaichinh.com kastàya besttaichinh.comkindi vagalàya besttaichinh.comri śankaraya svāhā.Namo ratnatràyàya. Namo aryàvalokites’varaya besttaichinh.com siddhyantu mantra pàdàya svàhà.

5. Lợi ích Chú Đại Bi

Cho đến ngày nay, không ai còn bàn cãi về sự màu nhiệm và linh nghiệm của thần chú Đại Bi.

Nhiều ý kiến cho rằng, loại thần chú này được dùng để bảo vệ, thanh lọc và cũng có thể chữa tất cả loại bệnh, nhất là những phiền não về tâm.

Dưới đây là lợi ích Chú Đại Bi đem lại cho người nghe, đọc, trì niệm.

– Người niệm trì Chú Đại Bi sẽ không bao giờ gặp phải 15 hình thức chết này:

– Sẽ không chết đói hoặc thiếu thốn.

– Sẽ không tự sát (tự tử)

– Sẽ không chết dưới kẻ thù thù nghịch.

– Sẽ không chết vì bị áp bức, bỏ tù, bị đánh đập.

– Sẽ không bị giết trong trận chiến quân sự.

– Sẽ không chết vì điên rồ.

– Sẽ không bị giết bởi hổ, sói, hoặc những con thú dữ.

– Sẽ không chết vì nọc độc rắn độc hoặc bọ cạp.

– Sẽ không bị đầu độc cho đến chết.

– Sẽ không bị chết đuối hoặc bị thiêu chết.

Xem thêm  Tuổi đinh sửu hợp với nghề gì

– Sẽ không chết vì phép thuật.

– Sẽ không bị giết bởi ma quỷ hay ác quỷ.

– Sẽ không bị giết bởi những vụ lở đất hoặc những cây cối ngã.

– Sẽ không chết vì những cơn ác mộng do những người xấu gây ra.

– Sẽ không chết vì những bệnh hiểm nghèo.

Thần chú Đại Bi được các tông phái Phật giáo trì niệm rất phổ biến và thịnh hành. Tuy nhiên, thần chú này được các nhà Phật học dịch khác nhau về tên kinh cũng như chương cú. Đơn cử như bản dịch chú Đại Bi của ngài Bồ Đề Lưu Chi có 94 câu, bản dịch của ngài Kim Cương Trí có 113 câu, bản dịch của ngài Bất Không có 82 câu…

Những ai niệm Kinh Chú Đại Bi sẽ nhận được 15 điều tốt đẹp này:

Khi niệm thần chú này hàng ngày, người niệm sẽ được hưởng 15 điều tốt đẹp dưới đây:

– Họ sẽ luôn có sự giàu có và hạnh phúc.

– Họ sẽ luôn nhận được sự tôn trọng và giúp đỡ của người khác.

– Họ sẽ luôn được sinh ra vào thời điểm tốt.

– Họ sẽ luôn gặp những người bạn tốt.

– Gia đình của họ sẽ tử tế và hài hòa.

– Sự giàu có của họ sẽ không bị cướp bóc.

– Họ sẽ có được mọi thứ họ tìm kiếm.

– Họ được những con rồng, thần linh và tinh thần tốt bảo vệ.

– Nơi sinh của họ sẽ luôn luôn có một vị vua tốt.

– Họ sẽ luôn được sinh ra ở một đất nước tốt.

– Họ sẽ sở hữu cơ thể khỏe mạnh.

– Họ có trái tim tinh khiết và đầy đủ.

– Họ sẽ không vi phạm những điều cấm đoán.

– Họ sẽ thấy Đức Phật và nghe Pháp ở nơi họ sinh ra

– Họ sẽ thức tỉnh với ý nghĩa sâu sắc của Phật Pháp thích hợp mà họ nghe thấy.

6. Hướng dẫn cách trì tụng chú Đại bi

  • Trước hết bạn nên thanh tịnh nơi thân, tắm gội sạch sẽ, mặc quần áo gọn gàng sạch sẽ. Bạn chọn một nơi yên tĩnh, quang đãng, sạch sẽ khiến bạn cảm thấy thoải mãi dễ chịu.

Bạn có thể đối trước bàn thờ Phật hoặc đối trước ảnh Phật hoặc đối trước tượng Phật… Một bức ảnh bé có hình Đức Phật cũng đủ rồi.

  • Đảnh lễ Tam bảo, Quán Thế Âm Bồ Tát rồi chúng sanh (Quỳ lạy). Con xin cung kính đảnh lễ Chư Phật mười phương (1 lạy).

Con xin cung kính đảnh lễ Pháp mười phương (1 lạy).

Con xin cung kính đảnh lễ các vị Bồ Tát, Thanh Văn, Duyên Giác cùng Tăng sư và các vị theo học đạo Phật (1 lạy).

Xem thêm  Chồng giáp tý vợ kỷ tỵ

Con xin cung kính đảnh lễ tất thảy các vị chúng sanh khác (1 lạy) mong các vị cùng tôi tu tập đoạn trừ hết phiền não, khổ đau mà sớm an lạc tự tại.

Rồi phát nguyện sau đây:

Nam mô đại bi Quán Thế Âm, nguyện con mau biết tất cả pháp.

Nam mô đại bi Quán Thế Âm, nguyện con sớm được mắt trí huệ.

Nam mô đại bi Quán Thế Âm, nguyện con mau độ các chúng sanh.

Nam mô đại bi Quán Thế Âm, nguyện con sớm được phương tiện khéo.

Nam mô đại bi Quán Thế Âm, nguyện con mau lên thuyền bát nhã.

Nam mô đại bi Quán Thế Âm, nguyện con sớm được qua biển khổ.

Nam mô đại bi Quán Thế Âm, nguyện con mau được đạo giới định.

Nam mô đại bi Quán Thế Âm, nguyện con sớm lên non Niết Bàn.

Nam mô đại bi Quán Thế Âm, nguyện con mau về nhà vô vi.

Nam mô đại bi Quán Thế Âm, nguyện con sớm đồng thân pháp tánh.

Nếu con hướng về nơi non đao, non đao tức thời liền sụp đổ.

Nếu con hướng về lửa, nước sôi, nước sôi, lửa cháy tự khô tắt.

Nếu con hướng về cõi địa ngục, địa ngục liền mau tự tiêu diệt.

Nếu con hướng về loài ngạ quỷ, Ngạ quỷ liền được tự no đủ.

Nếu con hướng về chúng Tu La, Tu la tâm ác tự điều phục.

Nếu con hướng về các súc sanh, súc sanh tự được trí huệ lớn.

Kế đến lại xưng niệm danh hiệu Phật A Di Đà.

Nam Mô A Di Đà Phật (21 lần).

Rồi khi tụng Chú Đại Bi thì tâm luôn nghĩ về một điều gì đó:

Có thể là bệnh tật nơi thân mà hình dung đang được chữa bệnh.

Có thể là khổ nơi những người thân mà hình dung ra đang đọc tụng ngay họ

Có thể là khởi lòng thương sót những con vật sắp bị đưa đi giết thịt mà hình dung bên cạnh chúng đọc tụng cho chúng nghe.

Có thể là khởi lòng thương sót chúng sanh đang đọa đày ở các cõi Địa ngục, Ngã quỷ… mà hình dung với thân trang nghiêm cao lớn với ánh sáng từ bi soi tới thân họ mà đọc tụng Chú Đại Bi để độ thoát họ.

Có thể thấy cha mẹ, ông bà người thân già yếu mà tụng Chú Đại Bi sống khỏe mạnh, đi nhẹ nhàng.

Có thể thấy những người thân hay làm những việc bất thiện mà tụng Chú Đại Bi để họ có thể tỉnh ngộ có cơ duyên được học đạo Phật.

7. Bài chú đại bi tiếng việt 21 biến

Mời các bạn tham khảo các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Tài liệu của besttaichinh.com.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây