Xác nhận đăng ký bản tin ThoMo.Vn

Bạn đã gởi thông tin đăng ký thành công!

Để hoàn tất đăng ký, bạn thực hiện tiếp như sau:
  • Bạn kiểm tra hộp thư (Inbox, hoặc có thể trong mục SPAM) thông tin xác nhận đăng ký mà hệ thống tự động gởi đến bạn.
  • Sau đó mở email và nhấp vào link xác nhận là xong.

Cảm ơn bạn đã đăng ký bản tin từ ThoMo.Vn!

Pin It on Pinterest

Share This