Công nghệ 11: Bài 5. Hình chiếu trục đo Bài 5: Hình chiếu trục đo Tóm tắt lý thuyết I – KHÁI NIỆM 1. Thế nào là hình chiếu trục đo?…

Bạn đang xem: Công nghệ 11: Bài 5. Hình chiếu trục đo Bài 5: Hình chiếu trục đo Tóm tắt lý thuyết I – KHÁI NIỆM 1. Thế nào là hình chiếu trục đo?… tại …

Bài 5: Hình chiếu trục đo

Tóm tắt lý thuyết

I – KHÁI NIỆM

1. Thế nào là hình chiếu trục đo?

một. Làm thế nào để xây dựng

Hình 5.1 Phương pháp xây dựng hình chiếu trục đo

– Một vật V được gắn vào hệ tọa độ vuông góc OXYZ có các trục tọa độ nằm ở ba chiều dài, rộng, cao của vật;

– Chiếu vật thể cùng hệ tọa độ vuông góc với mặt phẳng hình chiếu P’ theo phương chiếu l (l ko song song với P’ và bất kỳ trục tọa độ nào). Kết quả thu được là V’ trên P’ – đó chính là hình chiếu trục đo của V.

b. Khái niệm

Hình chiếu trục đo là hình trình diễn ba chiều của vật thể, được dựng bằng phép chiếu song song.

2. Thông số hình chiếu trục đo

Lý thuyết Công nghệ 11: Bài 5. Hình chiếu trục đo – (ảnh 2)

Hình 5.2. góc trục

một. Góc trục đo

Trong phép chiếu trên:

CON BÒ ĐỰC’; O’Y’ O’Z’: gọi là trục đo

Các góc X’O’Z; X’O’Y’; Y’O’Z’: Các góc trục đo được

b. hệ số biến dạng

– Hệ số biến dạng là tỉ số giữa độ dài hình chiếu của đoạn thẳng nằm trên trục tọa độ với độ dài thực của đoạn thẳng đó.

– Bên trong:

Lý thuyết Công nghệ 11: Bài 5. Hình chiếu trục đo – (ảnh 3)

II – ĐO GỐC Hình chiếu trục

1. Thông số cơ bản

Lý thuyết Công nghệ 11: Bài 5. Hình chiếu trục đo – (ảnh 4)

Hình 5.3. Góc hình chiếu trục đo của trục đo cách đều vuông góc

Lý thuyết Công nghệ 11: Bài 5. Hình chiếu trục đo – (ảnh 5)

Hình 5.4. Sơ đồ trình bày trục đo vuông góc đều

một. Góc trục đo

Lý thuyết Công nghệ 11: Bài 5. Hình chiếu trục đo – (ảnh 6)

b. hệ số biến dạng

p = q = r = 1

2. Hình chiếu trục của đường tròn

– Hình chiếu các trục trực giao của một đường tròn nằm trong các mặt phẳng song song với các mặt phẳng tọa độ là một hình elip theo các hướng không giống nhau.

– Trong phép chiếu trục đo trực giao thông thường, hệ số biến dạng quy ước: Nếu vẽ đồ thị theo hệ số biến dạng quy ước (p=q=r=1) thì các elip đó có trục dài bằng 1,22d và trục ngắn bằng 1,22 d. 0,71d (d là đường kính của hình tròn)

Lý thuyết Công nghệ 11: Bài 5. Hình chiếu trục đo – (ảnh 7)

Hình 5.5. Góc trục đo hình chiếu trục đo của đường tròn

Lý thuyết Công nghệ 11: Bài 5. Hình chiếu trục đo – (ảnh 8)

Hình 5.6. Hướng của hình elip

Vì thế: Phép chiếu vuông góc dùng để trình diễn vật thể có lỗ tròn.

III – Trục ĐO LƯỜNG THAY THẾ

1. Thông số cơ bản

một. Góc trục đo

Lý thuyết Công nghệ 11: Bài 5. Hình chiếu trục đo – (ảnh 9)

Hình 5.7. Góc trục đo hình chiếu trục xiên đo góc cân

Lý thuyết Công nghệ 11: Bài 5. Hình chiếu trục đo – (ảnh 10)

Hình 5.8. Hình vẽ là hình chiếu của trục đo góc xiên của góc thăng bằng

Lý thuyết Công nghệ 11: Bài 5. Hình chiếu trục đo – (ảnh 11)

b. hệ số biến dạng

p = r = 1; q = 0,5

IV – CÁCH VẼ HÌNH CHIẾU Trục Phép Chiếu

Các bước vẽ hình chiếu trục đo:

Bước 1. Chọn một hình vẽ thích hợp với hình dạng của nhân vật

Bước 2. Đặt các trục tọa độ theo chiều dài, chiều rộng và chiều cao của nhân vật

Ví dụ: Vẽ hình chiếu trục đo của đe từ các hình chiếu vuông góc với nó

Lý thuyết Công nghệ 11: Bài 5. Hình chiếu trục đo – (ảnh 12)

Hình 5.9. Hình chiếu của vật thể

Bước 1. Chọn mặt phẳng O’X’Z’ làm mặt phẳng cơ sở trước nhất để vẽ một mặt của vật thể theo các kích thước cho trước

Lý thuyết Công nghệ 11: Bài 5. Hình chiếu trục đo – (ảnh 13)

Hình 5.10. Hình chiếu xiên cân trục đo của đe với mặt phẳng cơ sở thứ nhất

Lý thuyết Công nghệ 11: Bài 5. Hình chiếu trục đo – (ảnh 14)

Hình 5.11. hình chiếu trục đo vuông góc cách đều của đe với mặt phẳng đáy thứ nhất

Bước 2. Dựng mặt phẳng cơ sở thứ hai O1X1Z1 song song và cách mặt phẳng thứ nhất một khoảng để vẽ mặt còn lại của vật thể.

Lý thuyết Công nghệ 11: Bài 5. Hình chiếu trục đo – (ảnh 15)

Hình 5.12. Hình chiếu xiên đẳng phương của đe với mặt phẳng đáy thứ hai

Lý thuyết Công nghệ 11: Bài 5. Hình chiếu trục đo – (ảnh 16)

Hình 5.13. hình chiếu trục đo vuông góc cách đều của đe với mặt phẳng đáy thứ hai

Bước 3. Nối các đỉnh còn lại của hai mặt nhân vật và xóa các đường thừa, khuất ta được hình chiếu trục đo của vật thể.

Lý thuyết Công nghệ 11: Bài 5. Hình chiếu trục đo – (ảnh 17)

Hình 5.14. Hình chiếu đo góc vát của đe

Lý thuyết Công nghệ 11: Bài 5. Hình chiếu trục đo – (ảnh 18)

Hình 5.15. Hình chiếu trục đo cách đều của đe

tóm tắt

Sau lúc học bài 5: Hình chiếu trục đo các em cần nắm vững các nội dung trọng tâm:

– Thế nào là hình chiếu trục đo?

– Thông số hình chiếu trục đo

– Các thông số cơ bản của phép chiếu trục đo trực giao và phép chiếu trục đo xiên cân

– Cách vẽ hình chiếu của trục đo

Đăng bởi: thomo.vn

Phân mục: Lớp 11 , Công nghệ 11

Xem thêm chi tiết về Công nghệ 11: Bài 5. Hình chiếu trục đo
Bài 5: Hình chiếu trục đo Tóm tắt lý thuyết I – KHÁI NIỆM 1. Thế nào là hình chiếu trục đo?…

Source: THOMO
Categories: Giáo dục

Viết một bình luận