Đề {5 Tiếng hát con tàu Tuyển tập Bộ đề Đọc hiểu Tiếng hát con tàu hay nhất. Tổng hợp, sưu tầm các đề Đọc hiểu Tiếng hát …

Bạn đang xem: Đề {5 Tiếng hát con tàu Tuyển tập Bộ đề Đọc hiểu Tiếng hát con tàu hay nhất. Tổng hợp, sưu tầm các đề Đọc hiểu Tiếng hát … tại thomo.vn Bộ …

Bộ sưu tập các chủ đề Đọc hiểu Tiếng hát con tàu tốt nhất. Tổng hợp và sưu tầm các bộ đề Đọc Hiểu đầy đủ nhất.

Đọc hiểu Bài ca con tàu – Đề 1

Đọc đoạn thơ sau và trả lời câu hỏi:

Trên Tây Bắc! Ôi Tây Bắc mười năm

Đất thiêng núi sông hào hùng

Nơi máu nhỏ giọt vong hồn tôi vào lòng đất

Hiện thời nhiều trái chín đầu xuân.

Ôi sức đề kháng! Mười năm qua như ngọn lửa

Nghìn năm sau vẫn soi đường,

Tôi đã ra đi nhưng tôi cần phải vượt qua nó

Cho con gặp lại mẹ dấu yêu.

(Trích đoạn) bài hát của con tàu – Chế Lan Viên)

Câu hỏi 1: Ý chính của bài thơ là gì?

Câu 2: Ý nghĩa của từ, cụm từ “máu đào”, “quả chín đầu xuân” trong bài thơ?

Câu 3: Em hãy cho biết tác dụng nghệ thuật của giải pháp tu từ so sánh trong khổ thơ thứ hai?

Câu trả lời

Câu hỏi 1: Ý chính của bài thơ là: Tây Bắc và cuộc kháng chiến mười năm có ý nghĩa to lớn, đặc trưng đối với các văn nghệ sĩ thời tiền chiến.

Câu 2: Nghĩa của từ, cụm từ “máu đào”, “quả chín đầu xuân” trong bài thơ là:

– Nghĩa của từ “chảy máu”: Chế Lan Viên nhớ Tây Bắc bởi đây là nơi “đổ máu”, tức là nơi ông và đồng chí đã từng tranh đấu.

– Ý nghĩa của cụm từ: “trái chín đầu xuân” trong bài thơ: mảnh đất năm xưa bị tàn phá nay đã tự phục hồi.

Câu 3: Hiệu quả nghệ thuật của giải pháp tu từ so sánh ở khổ thơ thứ hai là: Nhớ tới cuộc kháng chiến chống Pháp trường kỳ gieo neo, thi sĩ lại xúc động. Bản thân tác giả đã so sánh cuộc kháng chiến rực rỡ và sục sôi với “ngọn lửa” – ngọn lửa của niềm tin son sắt của người lính vào ngày mai thắng lợi, ngọn lửa yêu nước cháy mãi trong lòng mỗi con người Việt Nam. Và sức mạnh của ngọn lửa đó đủ soi đường cho các thế hệ ngày mai, đúng như kim chỉ nam của chân lý yêu nước.

Đọc hiểu Bài ca con tàu – Đề 2

Đọc đoạn thơ sau và trả lời câu hỏi:

“Ôi sức đề kháng! Mười năm qua như ngọn lửa

Nghìn năm sau vẫn đủ soi đường.

Tôi đã ra đi nhưng tôi cần phải vượt qua nó

Cho con gặp lại Mẹ dấu yêu.

Ta gặp lại sức như nai về lại suối xưa

Cỏ mừng tháng hai, én gặp mùa,

Như trẻ đói gặp sữa

Chiếc nôi ngừng lại chợt gặp bàn tay đưa ra.

(Chế Lan Viên, Tàu hát)

Câu hỏi 1. Phong cách tiếng nói, phương thức biểu đạt chính?

Câu 2. Những suy nghĩ và xúc cảm nào được thi sĩ trình bày trong bài thơ?

Câu 3. Cách xưng hô: con – Tình mẹ trong bài thơ có ý nghĩa gì?

Câu 4. Nêu hiệu quả nghệ thuật của việc sử dụng hình ảnh so sánh trong đoạn thơ

Câu trả lời

Câu hỏi 1:

– Phong cách tiếng nói của đoạn thơ trên là: phong cách tiếng nói nghệ thuật

– Phương thức biểu đạt chính là: biểu cảm

Câu 2: Đoạn thơ trình bày những suy ngẫm về ý nghĩa của cuộc kháng chiến và trình bày thú vui sướng, hạnh phúc lớn lao và ý nghĩa sâu xa của việc nhân vật trữ tình được trở về gặp đồng bào.

Câu 3:

Cách xưng hô: con – Người mẹ thân yêu trong bài thơ có ý nghĩa: bộc bạch lòng hàm ơn thâm thúy của mình với những người kháng chiến, với tây bắc. Tây Bắc là quê hương, là quê hương, là mẹ của những con người nhưng Chế Lan Viên đang khát khao được trở về.

Câu 4: Hiệu quả nghệ thuật của việc sử dụng hình ảnh so sánh trong đoạn thơ là:

– Hình ảnh so sánh ý nghĩa của cuộc kháng chiến như ngọn lửa trình bày sự ấm áp, soi sáng phương hướng của Đảng, của cách mệnh. Cuộc kháng chiến đã lùi vào quá khứ, nhưng đó là những năm tháng ko thể nào quên, những kỷ niệm ko thể nào quên, vẫn như ngọn lửa, ngọn đuốc soi đường nghìn năm sau.

Đọc hiểu Bài ca con tàu – Đề 3

Đọc đoạn văn và thực hiện các nhiệm vụ sau:

Ta gặp lại sức như nai về lại suối xưa

Cỏ mừng tháng hai, én gặp mùa,

Như trẻ đói gặp sữa

Chiếc nôi ngừng lại đột ngột lúc gặp cánh tay dang rộng.

(bài hát của con tàu – Chế Lan Viên, Ngữ Văn 12, Nxb-2007, tr. 144)

Câu hỏi 1. Xác định các phương thức biểu đạt trong bài thơ.

Câu 2. Ý nghĩa của tên con trong bài thơ là gì?

Câu 3. Chỉ ra và nêu tác dụng của các giải pháp tu từ được sử dụng trong đoạn thơ.

Câu 4. Những suy nghĩ và xúc cảm nào được thi sĩ trình bày trong bài thơ?

Câu trả lời

Câu hỏi 1: Các phương thức biểu đạt trong bài thơ là: Biểu cảm, mô tả, tự sự.

Câu 2: Cách xưng hô mình trong bài thơ có ý nghĩa: Tác giả thổ lộ lòng hàm ơn thâm thúy của mình với những người kháng chiến, với tây bắc. Tây Bắc là quê hương, là quê hương, là mẹ của những con người nhưng Chế Lan Viên đang khát khao được trở về.

Câu 3:

Giải pháp tu từ được sử dụng trong đoạn thơ là: so sánh

– Tác dụng của phép tu từ đó ở chỗ: Tác giả sử dụng tới 5 hình ảnh so sánh, là so sánh kép, so sánh cấp bậc, tạo thành một lọ hình ảnh lạ mắt: nghệ sĩ như con nai, ngọn cỏ, con én, đứa trẻ đói ăn ; Nhân dân như dòng suối ngọt ngào, như cánh tay đưa nôi,… Tất cả những hình ảnh trên đều lấy từ cuộc sống tự nhiên thân thiện của con người nhưng trong cách nói của thi sĩ vẫn gợi những liên tưởng mới, mang tới sức sống mới. và các hiệp hội thú vị. hiệu quả thẩm mỹ cao.

Câu 4: Đoạn thơ trình bày tâm tư, tình cảm của nhân vật trữ tình: thú vui của người chiến sĩ cách mệnh lúc được gặp lại nhân dân. Về với dân tức là về với những gì thân thuộc nhất, môi trường thuận tiện nhất; với thú vui, hạnh phúc đang hy vọng; tới nguồn sống thiết yếu nhất; Về với lòng mẹ, tình mẫu tử rộng lớn… Những hình ảnh diễn tả thú vui sướng tột cùng và ý nghĩa thâm thúy của cuộc trở về cho thấy sự trở về này là tất nhiên, đúng quy luật: người nghệ sĩ phải tới với nhân dân. con người, gắn bó mật thiết với đời sống nhân dân.

Đọc hiểu Bài ca con tàu – Đề 4

Đọc đoạn văn và thực hiện các nhiệm vụ sau:

Ta gặp lại sức như nai về lại suối xưa

Cỏ mừng tháng hai, én gặp mùa,

Như trẻ đói gặp sữa

Chiếc nôi ngừng lại đột ngột lúc gặp cánh tay dang rộng.

(Tiếng hát con tàu – Chế Lan Viên, Ngữ văn 12, tập một, Nxb. H.2012, trang 144)

Câu hỏi 1: Xác định phương thức biểu đạt của văn bản

Câu 2: Đoạn văn sử dụng giải pháp tu từ gì? Cách tu từ đó được sử dụng ở đây có gì rực rỡ?

Câu 3: Em hiểu cụm từ “Ta gặp lại nhân dân” trong văn bản như thế nào?

Câu 4: Hãy nêu rõ niềm hạnh phúc được thi sĩ Chế Lan Viên trình bày trong văn bản.

Câu trả lời

Câu hỏi 1.

Phương thức biểu đạt nhưng văn bản sử dụng là phương thức biểu đạt.

Câu 2.

Trong đoạn thơ trên, tác giả đã sử dụng giải pháp tu từ so sánh. Nét rực rỡ ở đây là tác giả đã đưa ra hàng loạt hình ảnh so sánh (nai về suối cũ, cỏ đón tháng hai, én vào mùa, con đói gặp sữa, nôi ngừng gặp tay) để làm nổi trội yếu tố được so sánh (bạn gặp lại mọi người). Đây là kiểu so sánh phức hợp, ít thấy trong thơ ca.

Câu 3.

Cụm từ “Ta gặp lại nhân dân” được hiểu: trước cách mệnh, thi sĩ sống xa nhân dân, thu mình trong cái tôi tư nhân. Sau cách mệnh, thi sĩ hòa mình vào cuộc sống rộng lớn, cảm thấy thân thiện, gắn bó, thân thiết với nhân dân.

Câu 4.

Bốn câu thơ trên đã nói lên tình cảm mãnh liệt của Chế Lan Viên lúc trở về với nhân dân. Hàng loạt hình ảnh so sánh được đưa ra để diễn tả sự hồi sinh của một hồn thơ. Đối với người nghệ sĩ, đó là niềm hạnh phúc lớn lao, vô bờ bến.

Đăng bởi: thomo.vn

Phân mục: Văn học lớp 12 , Ngữ Văn 12

Xem thêm chi tiết về Đề {5 Tiếng hát con tàu
Tuyển tập Bộ đề Đọc hiểu Tiếng hát con tàu hay nhất. Tổng hợp, sưu tầm các đề Đọc hiểu Tiếng hát …

Source: THOMO
Categories: Giáo dục

Viết một bình luận