Địa Lí 11 Bài 1. Sự tương phản về trình độ phát triển kinh tế – xã hội của các nhóm nước. Cuộc cách mạng khoa học và công nghệ hiện đại Bài 1. Sự tương phản về trình độ phát triển kinh tế – xã hội của các nhóm nước. Cuộc cách …

Bạn đang xem: Địa Lí 11 Bài 1. Sự tương phản về trình độ phát triển kinh tế – xã hội của các nhóm nước. Cuộc cách mạng khoa học và công nghệ hiện đại …

Bài 1. Sự tương phản về trình độ tăng trưởng kinh tế – xã hội của các nhóm nước. Cuộc cách mệnh khoa học và công nghệ hiện đại

Mục lục

I. PHÂN BỐ THEO CÁC NHÓM NƯỚC

– Toàn cầu có hơn 200 quốc gia và vùng lãnh thổ không giống nhau, được phân thành 2 nhóm nước: tăng trưởng và đang tăng trưởng.

1. Các nước tăng trưởng

– Có tổng thành phầm quốc nội bình quân đầu người (GDP/người) cao.

– Đầu tư nước ngoài (FDI) nhiều.

– Chỉ số tăng trưởng con người (HDI) cao.

2. Các nước đang tăng trưởng

– Thường có GDP/người thấp, nợ nhiều, HDI thấp.

– Một số nước và vùng lãnh thổ đã đạt được trình độ công nghiệp nhất mực được gọi là nước công nghiệp mới (NIC), như: Hàn Quốc, Singapore, Đài Loan, Brazil, Argentina, v.v.. na…

II. TƯƠNG ĐƯƠNG VỀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ – XÃ HỘI CỦA CÁC NHÓM NƯỚC

1. GDP/người có sự chênh lệch lớn giữa hai nhóm nước

– Các nước tăng trưởng có GDP bình quân đầu người cao gấp nhiều lần các nước đang tăng trưởng.

2 Cơ cấu GDP theo vùng kinh tế (KV) có sự khác lạ (2004)

a) Các nước tăng trưởng

– KV I chiếm tỉ lệ thấp (2%).

– Vùng III chiếm tỉ lệ cao (71%).

b) Các nước đang tăng trưởng

– Khu vực I chiếm tỉ trọng tương đối lớn (25%).

– KV III chỉ đạt 43% (dưới 50%).

3. Các nhóm nước có chỉ số xã hội không giống nhau

Các nước tăng trưởng cao hơn các nước đang tăng trưởng về:

+ Tuổi thọ trung bình: 76 so với 65 tuổi (2005).

+ HDI: 0,855 so với 0,694 (năm 2003).

III. CUỘC CÁCH MẠNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ HIỆN ĐẠI

1. Thời khắc xuất hiện và đặc điểm

Thời kì: Cuối thế kỷ XX đầu thế kỷ XXI.

– Rực rỡ:

+ Xuất hiện, bùng nổ công nghệ cao.

+ Bốn công nghệ trụ cột là: công nghệ sinh vật học, công nghệ vật liệu, công nghệ năng lượng và công nghệ thông tin.

2. Tác động

– Xuất hiện nhiều ngành mới, nhất là lĩnh vực công nghệ và dịch vụ, tạo ra những bước dịch chuyển cơ cấu mạnh mẽ.

– Xuất hiện nền kinh tế tri thức..

xem thêm Vị trí thứ 11: Bài 1. Sự tương phản về trình độ tăng trưởng kinh tế – xã hội của các nhóm nước. Cuộc cách mệnh khoa học và công nghệ hiện đại

Đăng bởi: thomo.vn

Phân mục: Địa lớp 11 , Địa lý 11

Xem thêm chi tiết về Địa Lí 11 Bài 1. Sự tương phản về trình độ phát triển kinh tế – xã hội của các nhóm nước. Cuộc cách mạng khoa học và công nghệ hiện đại
Bài 1. Sự tương phản về trình độ phát triển kinh tế – xã hội của các nhóm nước. Cuộc cách …

Source: THOMO
Categories: Giáo dục

Viết một bình luận