Định luật Hacđi-Vanbec phản ánh sự Câu hỏi: Định luật Hacđi-Vanbec phản ánh sự A. Mất ổn định tần số các thể đồng hợp trong quần thể…

Bạn đang xem: Định luật Hacđi-Vanbec phản ánh sự Câu hỏi: Định luật Hacđi-Vanbec phản ánh sự A. Mất ổn định tần số các thể đồng hợp trong quần thể… tại thomo.vn Câu hỏi: Định luật Hardy-Vanbec …

Câu hỏi: Định luật Hardy-Vanbec phản ánh thực tiễn là

A. Tần số các thể đồng hợp ko ổn định trong quần thể giao phối

B. ổn định về tần số alen và thành phần kiểu gen trong quần thể giao phối

C. làm mất ổn định tần số tương đối của các alen trong quần thể giao phối

D. mất thăng bằng thành phần kiểu gen trong quần thể giao phối

Câu trả lời:

Đáp án đúng: B – ổn định về tần số alen và thành phần kiểu gen trong quần thể giao phối

Khái niệm: Định luật Hac-Vanbec phản ánh sự ổn định của tần số alen và thành phần kiểu gen trong quần thể giao phối. Trong một quần thể lớn, giao phối tình cờ, nếu ko có các yếu tố làm thay đổi tần số alen thì thành phần kiểu gen của quần thể ko đổi qua các thế hệ.

Tri thức sâu rộng:

I. Đặc điểm của quần thể giao phối

1. Khái niệm: Quần thể giao phối là quần thể trong đó các cá thể giao phối tình cờ với nhau và cách li ở một mức độ nhất mực với các nhóm cá thể phụ cận của loài đó.

– Tạo ra lượng biến dị di truyền khổng lồ trong quần thể làm nguồn vật liệu cho quá trình tiến hóa và chọn giống.

– Có thể duy trì tần số các kiểu gen không giống nhau trong quần thể ko đổi trong những điều kiện nhất mực nên duy trì được tính nhiều chủng loại di truyền của quần thể.

– Có tính đa hình di truyền nên có khả năng thích ứng lớn.

2. Tính đa hình của quần thể giao phối

– Ý tưởng: Đa hình là kiểu gen và kiểu hình của các cá thể trong quần thể. Các cá thể trong quần thể chỉ giống nhau ở những nét cơ bản, chúng không giống nhau ở nhiều cụ thể.

– Lý do: Quần thể giao phối có tính đa hình vì:

Quá trình đột biến: tạo ra nhiều alen không giống nhau của một gen → tạo ra nhiều kiểu gen không giống nhau trong quần thể.

Quá trình giao hàng: Các kiểu gen không giống nhau trong quần thể tạo ra các giao tử không giống nhau. Qua quá trình giao phối, các giao tử liên kết với nhau một cách tự do, tình cờ → tạo ra một lượng lớn biến dị tổ hợp.

+ Hiện tượng hoán vị gen, tương tác gen: tăng biến dị tổ hợp.

Hiện tượng di nhập gen: tăng số lượng alen và thay đổi tần số alen.

3. Dân số:

Có thể coi đây là quần thể thành thân tình cờ. Ví dụ, việc lựa chọn bạn trăm năm ko phụ thuộc vào nhóm máu.

Có thể coi đây là quần thể giao phối ko tình cờ lúc thành thân dựa trên các đặc điểm hình thái thân thể hay tính khí, tôn giáo, trình độ học vấn v.v.

II. Thăng bằng di truyền của quần thể (Định luật Hardi-Vanbec)

1. Định luật Hardy-Vanbec

Trong một quần thể lớn, giao phối tình cờ, nếu ko có các yếu tố làm thay đổi tần số alen thì thành phần kiểu gen của quần thể ko đổi qua các thế hệ theo phương trình:

– Nếu một quần thể về một gen chỉ có 2 alen A và a với tần số alen A và a tuần tự là p và q thì quần thể được gọi là ở trạng thái thăng bằng di truyền lúc thỏa mãn công thức: p2AA+ 2pqAa + q2aa = 1

2. Điều kiện để có giải pháp thực thụ của pháp luật

– Quần thể phải có quy mô lớn

– Các cá thể trong quần thể phải giao phối tình cờ.

– Các cá thể có kiểu gen không giống nhau phải có sức sống và khả năng sinh sản như nhau (ko có chọn lựa tự nhiên).

– Ko xảy ra đột biến, nếu có thì tần số đột biến thuận bằng tần số đột biến nghịch.

– Ko có hiện tượng chuyển – nhập gen.

Nhận xét:

+ Trong thực tiễn một quần thể rất khó có đủ các điều kiện trên nên tần số alen và thành phần kiểu gen luôn thay đổi, đó là trạng thái động của quần thể.

Một quần thể có thể ở trạng thái thăng bằng về thành phần kiểu gen của gen này nhưng ko thăng bằng về thành phần kiểu gen của các gen khác.

3. Ý nghĩa định luật Hardy-Valber:

Ý nghĩa lý thuyết: Định luật Hardy-Vanbec phản ánh trạng thái thăng bằng di truyền trong quần thể và giảng giải vì sao một số quần thể ổn định trong thời kì dài.

Ý nghĩa thực tiễn: Lúc biết một quần thể đạt trạng thái thăng bằng thì từ tần số cá thể mang kiểu hình lặn có thể suy ra tần số tương đối của các alen và các kiểu gen trong quần thể; trái lại, biết tần số của một đột biến nào đó có thể dự đoán xác suất bắt gặp thể đột biến đó hoặc khả năng xuất hiện các gen đột biến có hại trong quần thể (rất quan trọng trong y khoa và chọn giống). .

Đăng bởi: thomo.vn

Phân mục: Sinh vật học lớp 12 , Sinh vật học 12

Xem thêm chi tiết về Định luật Hacđi-Vanbec phản ánh sự
Câu hỏi: Định luật Hacđi-Vanbec phản ánh sự A. Mất ổn định tần số các thể đồng hợp trong quần thể…

Source: THOMO
Categories: Giáo dục

Viết một bình luận