Giải Bài 1 trang 163 SGK Hóa 12 Bài 36. Sơ lược về niken, kẽm, chì, thiếc Bài 1 (trang 163 SGK Hóa 12) Dãy nào sắp xếp theo thứ t…

Bạn đang xem: Giải Bài 1 trang 163 SGK Hóa 12 Bài 36. Sơ lược về niken, kẽm, chì, thiếc Bài 1 (trang 163 SGK Hóa 12) Dãy nào sắp xếp theo thứ t… tại thomo.vn …

Bài 36. Nói chung về niken, kẽm, chì, thiếc

Bài 1 (trang 163 SGK Hóa 12)

Dãy nào được sắp xếp theo trật tự giảm dần?

A. Pb, Ni, Sn, Zn

B. Pb, Sn, Ni, Zn

C. Ni, Sn, Zn, Pb

D. Ni, Zn, Pb, Sn

Câu trả lời:

Đáp án B

Nhìn thấy tất cả Giải bài tập Hóa học 12: Bài 36. Sơ lược về niken, kẽm, chì, thiếc

Đăng bởi: thomo.vn

Phân mục: Lớp 12 , Hóa học 12

Xem thêm chi tiết về Giải Bài 1 trang 163 SGK Hóa 12
Bài 36. Sơ lược về niken, kẽm, chì, thiếc Bài 1 (trang 163 SGK Hóa 12) Dãy nào sắp xếp theo thứ t…

Source: THOMO
Categories: Giáo dục

Viết một bình luận