Giải Bài 1 trang 165 SGK Hóa 12 Bài 37. Luyện tập Tính chất hóa học của sắt và hợp chất của sắt Bài 1 (trang 165 SGK Hóa 12) Điền…

Bạn đang xem: Giải Bài 1 trang 165 SGK Hóa 12 Bài 37. Luyện tập Tính chất hóa học của sắt và hợp chất của sắt Bài 1 (trang 165 SGK Hóa 12) Điền… tại thomo.vn …

Bài 37. Bài tập Tính chất hóa học của sắt và hợp chất của sắt

Bài 1 (trang 165 SGK Hóa 12)

Điền công thức hóa học của chất đó vào chỗ trống và lập các phương trình hóa học sau:

một. Fe + H2VÌ THẾ4rắn → SO2 + …………

b. Fe + HNO3rắn → KHÔNG2 + …………

c. Fe + HNO3loãng → NO + …………

d. FeS + HNO3 → KHÔNG + Fe2(VÌ THẾ)4)3 + …………

Câu trả lời:

2Fe + 6H2VÌ THẾ4(d) → 3SO2 + Fe2(VÌ THẾ)4)3 + 6 NHÀ2Ô

Fe + 6HNO3(d) → 3NO2 + Fe(KHÔNG3)3 + 3 GIỜ2Ô

Fe + 4HNO3(l) → NO + Fe(NO3)3 + 2 CĂN NHÀ2Ô

3FeS + 12HNO3 → 9NO + Fe2(VÌ THẾ)4)3 + Fe(KHÔNG3)3 + 6 NHÀ2Ô

Nhìn thấy tất cả Giải bài tập Hóa học 12: Bài 37. Luyện tập hóa học sắt và hợp chất của sắt

Đăng bởi: thomo.vn

Phân mục: Lớp 12 , Hóa học 12

Xem thêm chi tiết về Giải Bài 1 trang 165 SGK Hóa 12
Bài 37. Luyện tập Tính chất hóa học của sắt và hợp chất của sắt Bài 1 (trang 165 SGK Hóa 12) Điền…

Source: THOMO
Categories: Giáo dục

Viết một bình luận