Giải Bài 1 trang 272 sgk Hóa 12 nâng cao Bài 58: Hóa học và vấn đề môi trường Bài 1 (trang 272 sgk Hóa 12 nâng cao): Trường hợp nào sau đâ…

Bạn đang xem: Giải Bài 1 trang 272 sgk Hóa 12 nâng cao Bài 58: Hóa học và vấn đề môi trường Bài 1 (trang 272 sgk Hóa 12 nâng cao): Trường hợp nào sau …

Bài 58: Hóa học và vấn đề môi trường

Bài 1 (trang 272 SGK Hóa 12 tăng lên):

Điều nào sau đây được coi là ko khí sạch?

A. Ko khí chứa 78% N221phần trămO21phần trămCO . hỗn hợp2h2Ồ, NHƯ THẾ NÀO2.

B. Ko khí chứa 78% N218phần trămO24phần trămCO . hỗn hợp2VÌ THẾ2HCl

C. Ko khí chứa 78% N220phần trămO2CHỈ trộn 2%4bụi và khí CO2

D. Ko khí chứa 78% N216phần trămO23% CO221% CO, 1% SO2

Câu trả lời:

Đáp án A

Nhìn thấy tất cả: Giải Hóa Học 12 Nâng Cao

Đăng bởi: thomo.vn

Phân mục: Lớp 12 , Hóa học 12

Xem thêm chi tiết về Giải Bài 1 trang 272 sgk Hóa 12 nâng cao
Bài 58: Hóa học và vấn đề môi trường Bài 1 (trang 272 sgk Hóa 12 nâng cao): Trường hợp nào sau đâ…

Source: THOMO
Categories: Giáo dục

Viết một bình luận