Giải Bài 2 trang 159 SGK Hóa 12 Bài 35. Đồng và hợp chất của đồng Bài 2 (trang 159 SGK Hóa 12) Cho 19,2g kim loại M tác dụng với …

Bạn đang xem: Giải Bài 2 trang 159 SGK Hóa 12 Bài 35. Đồng và hợp chất của đồng Bài 2 (trang 159 SGK Hóa 12) Cho 19,2g kim loại M tác dụng với … tại …

Bài 35. Đồng và hợp chất của nó

Bài 2 (trang 159 SGK Hóa học 12)

Cho 19,2g kim loại M phản ứng hết với HNO . dung dịch3 Đem cô cạn thu được 4,48 lít khí duy nhất là NO (dktc). Kim loại M là:

A. Mg.

B. Cu.

C.Fe.

D. Zn.

Câu trả lời:

Đáp án B

NKHÔNG = 4,48/22,4 = 0,2 mol.

3M + 4HNO3 → 3M(KHÔNG3)n + nKHÔNG + 2 CĂN NHÀ2Ô.

NHoa Kỳ = 0,6/n.

Hoa KỳHoa Kỳ = 32n.

=> n = 2 => M = Cu.

Nhìn thấy tất cả Hóa học 12: Bài 35. Đồng và hợp chất của nó

Đăng bởi: thomo.vn

Phân mục: Lớp 12 , Hóa học 12

Xem thêm chi tiết về Giải Bài 2 trang 159 SGK Hóa 12
Bài 35. Đồng và hợp chất của đồng Bài 2 (trang 159 SGK Hóa 12) Cho 19,2g kim loại M tác dụng với …

Source: THOMO
Categories: Giáo dục

Viết một bình luận