Giải Bài 2 trang 193 sgk Vật Lý 12 nâng cao Bài 36: Nhiễu xạ ánh sáng. Tán sắc ánh sáng Bài 2 trang 193 sgk Vật Lý 12 nâng cao Hai sóng cùng …

Bạn đang xem: Giải Bài 2 trang 193 sgk Vật Lý 12 nâng cao Bài 36: Nhiễu xạ ánh sáng. Tán sắc ánh sáng Bài 2 trang 193 sgk Vật Lý 12 nâng cao Hai …

Bài 36: Hiện tượng nhiễu xạ ánh sáng. tán sắc ánh sáng

Bài 2 trang 193 SGK Vật Lý 12 tăng lên

Hai sóng có cùng tần số gọi là sóng liên kết.

A. Cùng biên độ và cùng pha.

B. Cùng biên độ và độ lệch pha ko đổi theo thời kì.

C. Độ lệch pha ko đổi theo thời kì.

D. Độ lệch pha và độ lệch biên độ ko thay đổi theo thời kì.

Câu trả lời:

Chọn C

Nhìn thấy tất cả Giải bài tập Vật Lí 12 tăng lên: Bài 36. Hiện tượng nhiễu xạ ánh sáng. tán sắc ánh sáng

Đăng bởi: thomo.vn

Phân mục: Lớp 12 , Vật Lý 12

Xem thêm chi tiết về Giải Bài 2 trang 193 sgk Vật Lý 12 nâng cao
Bài 36: Nhiễu xạ ánh sáng. Tán sắc ánh sáng Bài 2 trang 193 sgk Vật Lý 12 nâng cao Hai sóng cùng …

Source: THOMO
Categories: Giáo dục

Viết một bình luận