Giải Bài 2 trang 197 sgk Vật Lý 12 nâng cao Bài 37: Khoảng vân. Bước sóng và màu sắc ánh sáng Bài 2 trang 197 sgk Vật Lý 12 nâng cao Khoảng c…

Bạn đang xem: Giải Bài 2 trang 197 sgk Vật Lý 12 nâng cao Bài 37: Khoảng vân. Bước sóng và màu sắc ánh sáng Bài 2 trang 197 sgk Vật Lý 12 nâng cao …

Bài 37: Về tĩnh mạch. Bước sóng và màu sắc của ánh sáng

Bài 2 trang 197 SGK Vật Lý 12 tăng lên

Khoảng cách i giữa hai vân sáng hoặc hai vân tối liên tục trong hệ vân giao thoa trong thí nghiệm thứ hai lúc Yâng, được tính theo công thức nào sau đây?

Câu trả lời:

Chọn B

Khoảng cách i giữa hai vân sáng hay hai vân tối liên tục trong một hệ vân giao thoa trong thí nghiệm thứ hai lúc Yang đúng bằng khoảng vân được tính theo công thức: Giải bài tập Vật lý 12 nâng cao: Bài 37. Khoảng thô.  Bước sóng và màu sắc của ánh sáng -

Nhìn thấy tất cả Giải bài tập Vật lý 12 tăng lên: Bài 37. Khoảng thô. Bước sóng và màu sắc của ánh sáng

Đăng bởi: thomo.vn

Phân mục: Lớp 12 , Vật lý 12

Xem thêm chi tiết về Giải Bài 2 trang 197 sgk Vật Lý 12 nâng cao
Bài 37: Khoảng vân. Bước sóng và màu sắc ánh sáng Bài 2 trang 197 sgk Vật Lý 12 nâng cao Khoảng c…

Source: THOMO
Categories: Giáo dục

Viết một bình luận