Giải Bài 2 trang 266 sgk Hóa 12 nâng cao Bài 57: Hóa học và vấn đề xã hội Bài 2 (trang 266 sgk Hóa 12 nâng cao): Cách báo quan thực phẩm (…

Bạn đang xem: Giải Bài 2 trang 266 sgk Hóa 12 nâng cao Bài 57: Hóa học và vấn đề xã hội Bài 2 (trang 266 sgk Hóa 12 nâng cao): Cách báo quan thực …

Bài 57: Hóa học và các vấn đề xã hội

Bài 2 (trang 266 SGK Hóa học 12 tăng lên):

Cách khai báo thực phẩm (thịt, cá..) theo các cách sau được coi là an toàn?

A. Dùng fomanđehit, nước đá.

B. Sử dụng phân chuồng, đạm, nước đá.

C. Sử dụng nước đá, đá khô.

D. Sử dụng đá khô.

Câu trả lời:

ĐÁP ÁN C

Nhìn thấy tất cả: Hóa Học 12 Nâng Cao

Đăng bởi: thomo.vn

Phân mục: Lớp 12 , Hóa học 12

Xem thêm chi tiết về Giải Bài 2 trang 266 sgk Hóa 12 nâng cao
Bài 57: Hóa học và vấn đề xã hội Bài 2 (trang 266 sgk Hóa 12 nâng cao): Cách báo quan thực phẩm (…

Source: THOMO
Categories: Giáo dục

Viết một bình luận