Giải Bài 2 trang 266 sgk Vật Lý 12 nâng cao

Bạn đang xem: Giải Bài 2 trang 266 sgk Vật Lý 12 nâng cao tại thomo.vn Bài 52: Cấu tạo hạt nhân nguyên tử. mất mát hàng loạt Bài 2 trang 266 sgk Vật Lý …

Bài 52: Cấu tạo hạt nhân nguyên tử. mất mát hàng loạt

Bài 2 trang 266 sgk Vật Lý 12 tăng lên

Đồng vị là những nguyên tử nhưng hạt nhân chứa

A. Z có cùng số proton, nhưng khác số nơtron N.

B. Cùng số nơtron N, nhưng khác số proton Z.

C. Cùng số nuclôn A, nhưng khác số proton Z và số nơtron N.

D. Số proton Z và số nơtron N bằng nhau.

Câu trả lời:

Chọn một

Các nguyên tử nhưng hạt nhân có cùng số ZP nhưng số NỮN không giống nhau gọi là đồng vị.

Nhìn thấy tất cả Giải bài tập Vật Lí 12 tăng lên: Bài 52. Cấu tạo hạt nhân nguyên tử. mất mát hàng loạt

Đăng bởi: thomo.vn

Phân mục: Lớp 12 , Vật lý 12

Xem thêm chi tiết về Giải Bài 2 trang 266 sgk Vật Lý 12 nâng cao

Source: THOMO
Categories: Giáo dục

Viết một bình luận