Giải Bài 2 trang 44 sgk Hóa 12 nâng cao

Bạn đang xem: Giải Bài 2 trang 44 sgk Hóa 12 nâng cao tại thomo.vn Bài 7: Tinh Bột Bài 2 (trang 44 SGK Hóa học 12 tăng lên): Nêu đặc điểm cấu tạo của …

Bài 7: Tinh Bột

Bài 2 (trang 44 SGK Hóa học 12 tăng lên):

Nêu đặc điểm cấu tạo của amilozơ, amylopectin và mối quan hệ giữa cấu tạo và tính chất hóa học của tinh bột.

Câu trả lời:

Amilozo và amylopectin là hai gốc cấu tạo nên tinh bột.

Phân tử amilozơ: cấu tạo từ các gốc α-glucozơ liên kết với nhau bằng liên kết α-1,4-glycosid, có cấu trúc mạch ko phân nhánh.

Phân tử amylopectin được cấu tạo từ các gốc α-glucozơ liên kết với nhau bằng liên kết α – 1,4 – glicozit và α – 1,6 – glicozit. Amilopectin có cấu trúc mạch phân nhánh.

Nhìn thấy tất cả: Giải Hóa Học 12 Nâng Cao

Đăng bởi: thomo.vn

Phân mục: Lớp 12 , Hóa học 12

Xem thêm chi tiết về Giải Bài 2 trang 44 sgk Hóa 12 nâng cao

Source: THOMO
Categories: Giáo dục

Viết một bình luận