Giải Bài 2 trang 98 SGK Hóa 12

Bạn đang xem: Giải Bài 2 trang 98 SGK Hóa 12 tại thomo.vn Bài 21. Luyện kim Bài 2 (trang 98 SGK Hóa học 12) Từ Cu(OH)2MgO, Fe2Ô3 Điều chế các kim loại tương ứng …

Bài 21. Luyện kim

Bài 2 (trang 98 SGK Hóa học 12)

Từ Cu(OH)2MgO, Fe2Ô3 Điều chế các kim loại tương ứng bằng phương pháp thích hợp. Viết phương trình phản ứng hóa học.

Câu trả lời:

– Từ Cu(OH)2 Củ . điều chế

– Từ MgO điều chế Mg

Giải bài tập Hóa học 12: Bài 2 trang 98 SGK Hóa học 12 –

– Từ Fe2Ô3 Điều chế Fe

Giải bài tập Hóa học 12: Bài 2 trang 98 SGK Hóa học 12 –

Nhìn thấy tất cả Giải bài tập Hóa học 12: Bài 21. Luyện kim

Đăng bởi: thomo.vn

Phân mục: Lớp 12 , Hóa học 12

Xem thêm chi tiết về Giải Bài 2 trang 98 SGK Hóa 12

Source: THOMO
Categories: Giáo dục

Viết một bình luận