Giải Bài 3 trang 174 SGK Hóa 12 Bài 40. Nhận biết một số ion trong dung dịch Bài 3 (trang 174 SGK Hóa 12) Có 4 dung dịch riêng rẽ…

Bạn đang xem: Giải Bài 3 trang 174 SGK Hóa 12 Bài 40. Nhận biết một số ion trong dung dịch Bài 3 (trang 174 SGK Hóa 12) Có 4 dung dịch riêng rẽ… tại …

Bài 40. Nhận diện một số ion trong dung dịch

Bài 3 (trang 174 SGK Hóa 12)

Có 4 dung dịch riêng lẻ, mỗi dung dịch chứa 1 cation như sau: NHỎ4+Mg2+Fe3+Al3+ nồng độ dung dịch khoảng 0,1 M. Cho tuần tự dung dịch NaOH vào từng dung dịch, có thể nhận diện bao nhiêu dung dịch?

A. Giải pháp NHỎ4+

B. Hai dung dịch NH4+ và Al3+

C. Ba dung dịch NH4+Fe3+ và Al3+

D. Cả bốn cách khắc phục.

Câu trả lời:

Đáp án D .

Dùng dung dịch NaOH tuần tự cho từng dung dịch

ion NHỎ4+ cho vào dung dịch NaOH bay mùi.

ion Mg2+ Xuất hiện kết tủa trắng Mg(OH)2

ion Fe3+ xuất hiện kết tủa nâu đỏ Fe(OH)3

ion Al3+ Xuất hiện kết tủa trắng Al(OH)3 rồi hòa tan trong kiềm dư.

Nhìn thấy tất cả Giải bài tập Hóa học 12: Bài 40. Nhận diện một số ion trong dung dịch

Đăng bởi: thomo.vn

Phân mục: Lớp 12 , Hóa học 12

Xem thêm chi tiết về Giải Bài 3 trang 174 SGK Hóa 12
Bài 40. Nhận biết một số ion trong dung dịch Bài 3 (trang 174 SGK Hóa 12) Có 4 dung dịch riêng rẽ…

Source: THOMO
Categories: Giáo dục

Xem thêm bài viết hay:  Nêu số electron tối đa trong một phân lớp s; p; d; f và cách tính số electron

Viết một bình luận