Giải Bài 3 trang 22 sgk Hóa 12 nâng cao

Bạn đang xem: Giải Bài 3 trang 22 sgk Hóa 12 nâng cao tại thomo.vn Bài 4: Luyện tập: Mối quan hệ giữa hiđrocacbon và một số dẫn xuất của hiđrocacbon Bài 3 (trang 22 …

Bài 4: Luyện tập: Mối quan hệ giữa hiđrocacbon và một số dẫn xuất của hiđrocacbon

Bài 3 (trang 22 SGK Hóa 12 tăng lên):

Dùng sơ đồ phản ứng cho biết từ metan có thể tổng hợp được ancol, anđehit và axit có từ 1 tới 2 nguyên tử C trong phân tử.

Câu trả lời:

Từ metan tổng hợp ancol, anđehit, axit có từ 1 tới 2 nguyên tử C trong phân tử

Nhìn thấy tất cả: Giải Hóa Học 12 Nâng Cao

Đăng bởi: thomo.vn

Phân mục: Lớp 12 , Hóa học 12

Xem thêm chi tiết về Giải Bài 3 trang 22 sgk Hóa 12 nâng cao

Source: THOMO
Categories: Giáo dục

Viết một bình luận