Giải Bài 3 trang 259 sgk Hóa 12 nâng cao Bài 56: Hóa học và vấn đề phát triển kinh tế Bài 3 (trang 259 sgk Hóa 12 nâng cao): Một trong nhữ…

Bạn đang xem: Giải Bài 3 trang 259 sgk Hóa 12 nâng cao Bài 56: Hóa học và vấn đề phát triển kinh tế Bài 3 (trang 259 sgk Hóa 12 nâng cao): Một trong …

Bài 56: Hóa học và sự tăng trưởng kinh tế

Bài 3 (trang 259 SGK Hóa 12 tăng lên):

Một trong những hướng con người đã nghiên cứu để tạo ra nguồn năng lượng nhân tạo to lớn phục vụ mục tiêu hòa bình là:

A. Năng lượng mặt trời.

B. Thủy điện.

C. Năng lượng gió.

D. Năng lượng hạt nhân.

Câu trả lời:

TRẢ LỜI DỄ DÀNG

Nhìn thấy tất cả: Hóa Học 12 Nâng Cao

Đăng bởi: thomo.vn

Phân mục: Lớp 12 , Hóa học 12

Xem thêm chi tiết về Giải Bài 3 trang 259 sgk Hóa 12 nâng cao
Bài 56: Hóa học và vấn đề phát triển kinh tế Bài 3 (trang 259 sgk Hóa 12 nâng cao): Một trong nhữ…

Source: THOMO
Categories: Giáo dục

Viết một bình luận