Giải Bài 3 trang 266 sgk Vật Lý 12 nâng cao

Bạn đang xem: Giải Bài 3 trang 266 sgk Vật Lý 12 nâng cao tại thomo.vn Bài 52: Cấu tạo hạt nhân nguyên tử. mất mát hàng loạt Bài 3 trang 266 SGK Vật Lý …

Bài 52: Cấu tạo hạt nhân nguyên tử. mất mát hàng loạt

Bài 3 trang 266 SGK Vật Lý 12 tăng lên

Đơn vị khối lượng nguyên tử là .

A. Khối lượng của hạt nhân nguyên tử hiđro.

B. Khối lượng của nguyên tử hiđro.

C. Khối lượng bằng 1/12 lần khối lượng của đồng vị của nguyên tử cacbon.

D. Có khối lượng bằng 1/12 lần khối lượng của đồng vị nguyên tử oxi.

Câu trả lời:

Chọn kích cỡ

Đơn vị khối lượng nguyên tử bằng 1/12 khối lượng của đồng vị Giải bài tập Vật Lí 12 nâng cao: Bài 52. Cấu tạo hạt nhân nguyên tử.  Mất khối -

.

Biểu tượng cho khối lượng nguyên tử là u trong đó u = 1,66055.10–27 Kilôgam.

Một nguyên tử có số khối là A thì có khối lượng gần bằng khối lượng của A tính theo đơn vị u.

Nhìn thấy tất cả Giải bài tập Vật Lí 12 tăng lên: Bài 52. Cấu tạo hạt nhân nguyên tử. mất mát hàng loạt

Đăng bởi: thomo.vn

Phân mục: Lớp 12 , Vật lý 12

Xem thêm chi tiết về Giải Bài 3 trang 266 sgk Vật Lý 12 nâng cao

Source: THOMO
Categories: Giáo dục

Viết một bình luận