Giải Bài 3 trang 287 sgk Vật Lý 12 nâng cao Bài 56: Phản ứng phân hạch Bài 3 trang 287 sgk Vật Lý 12 nâng cao Gọi k là hệ số nhân notron, thì…

Bạn đang xem: Giải Bài 3 trang 287 sgk Vật Lý 12 nâng cao Bài 56: Phản ứng phân hạch Bài 3 trang 287 sgk Vật Lý 12 nâng cao Gọi k là hệ số …

Bài 56: Phản ứng phân hạch

Bài 3 trang 287 SGK Vật Lý 12 tăng lên

Gọi k là số nhân nơtron thì điều kiện cần và đủ để phản ứng dây chuyền xảy ra.

A.k < 1 B. k = 1 C. k > 1 D. k ≥ 1 .

Câu trả lời:

Đã chọn.

Nhìn thấy tất cả Giải bài tập Vật Lý 12 tăng lên: Bài 56. Phản ứng phân hạch

Đăng bởi: thomo.vn

Phân mục: Lớp 12 , Vật lý 12

Xem thêm chi tiết về Giải Bài 3 trang 287 sgk Vật Lý 12 nâng cao
Bài 56: Phản ứng phân hạch Bài 3 trang 287 sgk Vật Lý 12 nâng cao Gọi k là hệ số nhân notron, thì…

Source: THOMO
Categories: Giáo dục

Viết một bình luận