Giải Bài 4 trang 266 sgk Vật Lý 12 nâng cao

Bạn đang xem: Giải Bài 4 trang 266 sgk Vật Lý 12 nâng cao tại thomo.vn Bài 52: Cấu tạo hạt nhân nguyên tử. mất mát hàng loạt Bài 4 trang 266 SGK Vật Lý …

Bài 52: Cấu tạo hạt nhân nguyên tử. mất mát hàng loạt

Bài 4 trang 266 SGK Vật Lý 12 tăng lên

Năng lượng liên kết riêng của hạt nhân.

A. Có thể âm hoặc dương.

B. Hạt nhân có khối lượng càng lớn thì hạt nhân càng vững bền.

C. Hạt nhân càng nhỏ thì càng vững bền.

D. Có thể triệt tiêu, đối với một số hạt nhân đặc thù.

Câu trả lời:

Chọn XÓA

Năng lượng liên kết riêng là đại lượng đặc trưng cho sự vững bền của hạt nhân, năng lượng liên kết riêng càng cao thì hạt nhân càng bền và trái lại. Trên thực tiễn, hạt nhân có số khối A trong vòng từ 50u tới 80u có năng lượng liên kết riêng lớn nhất (ΔE ≈ 8,8MeV/1nucleon) nên bền hơn các hạt nhân có số khối nằm ngoài phạm vi.

Nhìn thấy tất cả Giải bài tập Vật Lí 12 tăng lên: Bài 52. Cấu tạo hạt nhân nguyên tử. mất mát hàng loạt

Đăng bởi: thomo.vn

Phân mục: Lớp 12 , Vật Lý 12

Xem thêm chi tiết về Giải Bài 4 trang 266 sgk Vật Lý 12 nâng cao

Source: THOMO
Categories: Giáo dục

Viết một bình luận