Giải Bài 4 trang 287 sgk Vật Lý 12 nâng cao Bài 56: Phản ứng phân hạch Bài 4 trang 287 sgk Vật Lý 12 nâng cao Xét phản ứng phân hạch urani U2…

Bạn đang xem: Giải Bài 4 trang 287 sgk Vật Lý 12 nâng cao Bài 56: Phản ứng phân hạch Bài 4 trang 287 sgk Vật Lý 12 nâng cao Xét phản ứng phân hạch …

Bài 56: Phản ứng phân hạch

Bài 4 trang 287 SGK Vật Lý 12 tăng lên

Xét phản ứng phân hạch uran U235 có phương trình:

Tính năng lượng nhưng một phân hạch tỏa ra.

Cho biết: mbạn = 234,99u; tôimo = 94,88u; tôiLa = 138,87u. Bỏ qua khối lượng của electron.

Câu trả lời:

Năng lượng do phản ứng phân hạch tỏa ra là: Q = (M – MC2

với Hoa Kỳ = mbạn + mN = 234,99 + 1,01 = 236u

m = mM0 + mLa + 2mN = 94,88u +138,87u + 2,1,008665 = 235,77u.

Tính: Q = (236u – 235,77u).c2 = 0,23uc2 = 214,245 MeV.

Nhìn thấy tất cả Giải bài tập Vật Lý 12 tăng lên: Bài 56. Phản ứng phân hạch

Đăng bởi: thomo.vn

Phân mục: Lớp 12 , Vật Lý 12

Xem thêm chi tiết về Giải Bài 4 trang 287 sgk Vật Lý 12 nâng cao
Bài 56: Phản ứng phân hạch Bài 4 trang 287 sgk Vật Lý 12 nâng cao Xét phản ứng phân hạch urani U2…

Source: THOMO
Categories: Giáo dục

Viết một bình luận