Giải Bài 5 trang 233 sgk Hóa 12 nâng cao Bài 48: Nhận biết một số cation trong dung dịch Bài 5 (trang 233 sgk Hóa 12 nâng cao): Có dung dị…

Bạn đang xem: Giải Bài 5 trang 233 sgk Hóa 12 nâng cao Bài 48: Nhận biết một số cation trong dung dịch Bài 5 (trang 233 sgk Hóa 12 nâng cao): Có dung dị… …

Bài 48: Nhận mặt một số cation trong dung dịch

Bài 5 (trang 233 SGK Hóa 12 tăng lên):

Có dung dịch chứa Ni . cation đồng thời2+ Al3+Fe3+. Mô tả cách phát hiện sự có mặt của từng cation trong dung dịch

Câu trả lời:

– Giải pháp nhỏ3 Trong dung dịch xuất hiện kết tủa trắng xanh. Lọc lấy kết tủa và phân thành 3 phần bằng nhau:

+ Phần 1 để ngoài ko khí thấy kết tủa chuyển dần sang màu đỏ nâu => dung dịch có Fe2+

Fe2+ + 2NHS3 + 2 CĂN NHÀ2O → Fe(OH)2 + 2NHS4+

4Fe(OH)2 + 2 CĂN NHÀ2Ô + Ô2 → 4Fe(OH)3

+ Thêm vào phần 2 giải pháp NHỎ3 tới dư thì có 1 phần kết tủa xanh tan tạo dung dịch xanh lam => có Ni2+

Ni2+ + 2NHS3 + 2 CĂN NHÀ2O → Ni(OH)2 xanh + 2NH4+

Ni(OH)2 + 6 NHỎ3 → [Ni(NH3)6]2+xanh da trời + 2OH

+ Cho vào phần 3 dung dịch NaOH thì kết tủa trắng tan => dung dịch ban sơ có Al3+

Al3+ + 3NH3 + 3H2O → Al(OH)3 + 3NHS4+

Al(OH)3 + OH- → [Al(OH)4]

Nhìn thấy tất cả: Giải Hóa Học 12 Nâng Cao

Đăng bởi: thomo.vn

Phân mục: Lớp 12 , Hóa học 12

Xem thêm chi tiết về Giải Bài 5 trang 233 sgk Hóa 12 nâng cao
Bài 48: Nhận biết một số cation trong dung dịch Bài 5 (trang 233 sgk Hóa 12 nâng cao): Có dung dị…

Source: THOMO
Categories: Giáo dục

Viết một bình luận