Giải Bài 5 trang 266 sgk Vật Lý 12 nâng cao

Bạn đang xem: Giải Bài 5 trang 266 sgk Vật Lý 12 nâng cao tại thomo.vn Bài 52: Cấu tạo hạt nhân nguyên tử. mất mát hàng loạt Bài 5 trang 266 SGK Vật Lý …

Bài 52: Cấu tạo hạt nhân nguyên tử. mất mát hàng loạt

Bài 5 trang 266 SGK Vật Lý 12 tăng lên

Hạt nhân doteri có khối lượng 2,0136 u. Tính năng lượng liên kết của nó.

Câu trả lời:

nhân doterium:

→ Độ hụt khối của doteri: Δm = ZmP + (AZ). tôiN – mDỄ = 1.mP + (2 – 1).mN – mDỄ = 1,007276u + 1,008665u – 2,0136u = 0,002341u

→ Năng lượng liên kết: E = mc2 = 2,181 MeV.

Nhìn thấy tất cả Giải bài tập Vật Lí 12 tăng lên: Bài 52. Cấu tạo hạt nhân nguyên tử. mất mát hàng loạt

Đăng bởi: thomo.vn

Phân mục: Lớp 12 , Vật Lý 12

Xem thêm chi tiết về Giải Bài 5 trang 266 sgk Vật Lý 12 nâng cao

Source: THOMO
Categories: Giáo dục

Viết một bình luận