Giải Bài 6 trang 266 sgk Hóa 12 nâng cao Bài 57: Hóa học và vấn đề xã hội Bài 6 (trang 266 sgk Hóa 12 nâng cao): Ancol etylic là sản phẩm …

Bạn đang xem: Giải Bài 6 trang 266 sgk Hóa 12 nâng cao Bài 57: Hóa học và vấn đề xã hội Bài 6 (trang 266 sgk Hóa 12 nâng cao): Ancol etylic là sản …

Bài 57: Hóa học và các vấn đề xã hội

Bài 6 (trang 266 SGK Hóa 12 tăng lên):

Rượu etylic là thành phầm trung gian để sản xuất cao su nhân tạo và sợi tổng hợp.

Ehe rượu etylic có thể được điều chỉnh theo hai cách:

– Cho khí etylen (lấy từ crackinh dầu mỏ) tác dụng với nước có chất xúc tác.

– Dùng để lên men các vật liệu có tinh bột.

một. Viết các phương trình phản ứng của hai phương pháp trên.

b. Tính khối lượng ngũ cốc chứa 65% tinh bột hoặc khối lượng xăng dầu chứa 60% khí etilen cần dùng để sản xuất 23 tấn ancol etylic. Giả sử rằng tổn thất trong sản xuất là 25%.

Câu trả lời:

a) Phương trình hóa học của phản ứng:

2h4 + BẠN BÈ2O → C2h5

(C)6hmườiÔ5)n + nH2O → nC6hthứ mười haiÔ6

6hthứ mười haiÔ6 → 2C2h5OH + 2CO2

b) Từ tinh bột

(C)6hmườiÔ5)n → nC6hthứ mười haiÔ6 → 2nC2h5

Khối lượng thóc lấy: 4,05 x (100 : 65) x (100 : 75) = 8,308 tấn

Cứ 1 mol (22,4 lít) → 46 gam = 46.10-6 tấn

Thể tích khí cần lấy là: 1120000 x (100 : 60) x (100 : 75) = 2488,9 x 103 lít = 2488,9 m3

Nhìn thấy tất cả: Giải Hóa Học 12 Nâng Cao

Đăng bởi: thomo.vn

Phân mục: Lớp 12 , Hóa học 12

Xem thêm chi tiết về Giải Bài 6 trang 266 sgk Hóa 12 nâng cao
Bài 57: Hóa học và vấn đề xã hội Bài 6 (trang 266 sgk Hóa 12 nâng cao): Ancol etylic là sản phẩm …

Source: THOMO
Categories: Giáo dục

Viết một bình luận