Giải Bài 6 trang 8 sgk Hóa 12 nâng cao

Bạn đang xem: Giải Bài 6 trang 8 sgk Hóa 12 nâng cao tại thomo.vn Bài 1: Estee Bài 6 (trang 8 SGK Hóa 12 tăng lên): Để xà phòng hóa hoàn toàn 2,22 g …

Bài 1: Estee

Bài 6 (trang 8 SGK Hóa 12 tăng lên):

Để xà phòng hóa hoàn toàn 2,22 g hỗn hợp hai este đồng phân của nhau A và B phải dùng hết 30 ml dung dịch NaOH 1M. Lúc đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp hai este này thu được khí CO2 và hơi nước có thể tích V . thu đượcH2O: VẼ TRANHCO2 = 1 : 1. Xác định công thức cấu tạo và gọi tên A, B

Câu trả lời:

Chúng ta có:

=> A, B là 2 este no, đơn chức có công thức CNh2nÔ2 hoặc RCOOR’.

RCOOR’ + NaOH → RCOONa + R’OH (1)

0,03 0,03

NNaOH = 0,03.1 = 0,03 mol

=> Mỹeste = 2,22 : 0,03 = 74

=> 14n + 32 = 74 => n = 3

CTPT: CŨ3h6Ô2

CTCT:

Giải bài 6 trang 8 SGK Hóa 12 nâng cao –

Nhìn thấy tất cả: Giải Hóa Học 12 Nâng Cao

Đăng bởi: thomo.vn

Phân mục: Lớp 12 , Hóa học 12

Xem thêm chi tiết về Giải Bài 6 trang 8 sgk Hóa 12 nâng cao

Source: THOMO
Categories: Giáo dục

Viết một bình luận