Giải Bài 6 trang 89 SGK Hóa 12

Bạn đang xem: Giải Bài 6 trang 89 SGK Hóa 12 tại thomo.vn Bài 18. Tính chất của kim loại. Dãy điện hóa của kim loại Bài 6 (trang 89 SGK Hóa 12) Cho 5,5 …

Bài 18. Tính chất của kim loại. Dãy điện hóa của kim loại

Bài 6 (trang 89 SGK Hóa 12)

Cho 5,5 gam hỗn hợp Al và Fe (trong đó số mol Al gấp đôi số mol Fe) vào 300 ml dung dịch AgNO.3 1M. Khuấy kỹ cho tới lúc phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được m gam chất rắn. Trị giá của m là:

A. 33,95 gam

B. 35,2 gam

C. 39,35 gam

D. 35,39 gam

Câu trả lời:

Đáp án B

Al + 3Ag+ → Al3+ + 3Ag (1)

Fe + 3Ag+ → Fe3+ + 3Ag (2)

Số mol của Al là 2x, số mol của Fe là x

27,2x + 28x = 5,5 (1) => x = 0,1 mol

số mol của AgNO3 = 0,3 x 1 = 0,3 mol , => chỉ xảy ra phản ứng (1).

Khối lượng chất rắn = mAg + 5,5 – mAl = 3 x 0,1 x 108 + 5,5 – 2,7 = 35,20 (g)

Nhìn thấy tất cả Giải bài tập Hóa học 12: Bài 18. Tính chất của kim loại. Dãy điện hóa của kim loại

Đăng bởi: thomo.vn

Phân mục: Lớp 12 , Hóa học 12

Xem thêm chi tiết về Giải Bài 6 trang 89 SGK Hóa 12

Source: THOMO
Categories: Giáo dục

Viết một bình luận