Giải Bài 8 trang 89 SGK Hóa 12

Bạn đang xem: Giải Bài 8 trang 89 SGK Hóa 12 tại thomo.vn Bài 18. Tính chất của kim loại. Dãy điện hóa của kim loại Bài 8 (trang 89 SGK Hóa 12) Tính chất …

Bài 18. Tính chất của kim loại. Dãy điện hóa của kim loại

Bài 8 (trang 89 SGK Hóa 12)

Tính chất vật lý chung của kim loại (tính điện, nhiệt, tính dẻo, ánh kim) chủ yếu do:

A. Cấu trúc mạng tinh thể của kim loại.

B. Khối lượng riêng của kim loại.

C. Tính chất của kim loại.

D. Các êlectron tự do trong tinh thể kim loại.

Câu trả lời:

Đáp án D .

Nhìn thấy tất cả Giải bài tập Hóa học 12: Bài 18. Tính chất của kim loại. Dãy điện hóa của kim loại

Đăng bởi: thomo.vn

Phân mục: Lớp 12 , Hóa học 12

Xem thêm chi tiết về Giải Bài 8 trang 89 SGK Hóa 12

Source: THOMO
Categories: Giáo dục

Viết một bình luận