Giải Bài C1 trang 194 sgk Vật Lý 12 nâng cao Bài 37: Khoảng vân. Bước sóng và màu sắc ánh sáng Bài C1 trang 194 sgk Vật Lý 12 nâng cao Trong t…

Bạn đang xem: Giải Bài C1 trang 194 sgk Vật Lý 12 nâng cao Bài 37: Khoảng vân. Bước sóng và màu sắc ánh sáng Bài C1 trang 194 sgk Vật Lý 12 nâng cao …

Bài 37: Về tĩnh mạch. Bước sóng và màu sắc của ánh sáng

Bài C1 trang 194 SGK Vật Lý 12 tăng lên

Trong trường hợp giao thoa sóng cơ, muốn cho vân giao thoa tại điểm A cực đại hoặc cực tiểu thì hiệu đường đi |d2 – dtrước hết| Điều kiện gì phải được thỏa mãn?

Câu trả lời:

Trong trường hợp có giao thoa sóng cơ, điều kiện để có hiệu số đường truyền |d2 – dtrước hết| tới:

– Tại A là vân giao thoa cực đại: d2 – dtrước hết = k.λ;

– Tại A là vân giao thoa cực tiểu: d2 – dtrước hết = (k + 0,5).λ;

Nhìn thấy tất cả Giải bài tập Vật lý 12 tăng lên: Bài 37. Khoảng thô. Bước sóng và màu sắc của ánh sáng

Đăng bởi: thomo.vn

Phân mục: Lớp 12 , Vật lý 12

Xem thêm chi tiết về Giải Bài C1 trang 194 sgk Vật Lý 12 nâng cao
Bài 37: Khoảng vân. Bước sóng và màu sắc ánh sáng Bài C1 trang 194 sgk Vật Lý 12 nâng cao Trong t…

Source: THOMO
Categories: Giáo dục

Viết một bình luận