Giải Bài C2 trang 192 sgk Vật Lý 12 nâng cao Bài 36: Nhiễu xạ ánh sáng. Tán sắc ánh sáng Bài C2 trang 192 sgk Vật Lý 12 nâng cao Trong thí ng…

Bạn đang xem: Giải Bài C2 trang 192 sgk Vật Lý 12 nâng cao Bài 36: Nhiễu xạ ánh sáng. Tán sắc ánh sáng Bài C2 trang 192 sgk Vật Lý 12 nâng cao Trong …

Bài 36: Hiện tượng nhiễu xạ ánh sáng. tán sắc ánh sáng

Bài C2 trang 192 SGK Vật Lý 12 tăng lên

Trong thí nghiệm hình 36.3, độ lệch pha của hai nguồn Strước tiênSẼ2 bao nhiêu?

Câu trả lời:

Hai nguồn SẼtrước tiênSẼ2 phát ra hai sóng ánh sáng liên kết có cùng tần số và cùng pha dao động (lệch pha bằng ko).

Nhìn thấy tất cả Giải bài tập Vật Lí 12 tăng lên: Bài 36. Hiện tượng nhiễu xạ ánh sáng. tán sắc ánh sáng

Đăng bởi: thomo.vn

Phân mục: Lớp 12 , Vật lý 12

Xem thêm chi tiết về Giải Bài C2 trang 192 sgk Vật Lý 12 nâng cao
Bài 36: Nhiễu xạ ánh sáng. Tán sắc ánh sáng Bài C2 trang 192 sgk Vật Lý 12 nâng cao Trong thí ng…

Source: THOMO
Categories: Giáo dục

Viết một bình luận