Giải Bài C2 trang 195 sgk Vật Lý 12 nâng cao Bài 37: Khoảng vân. Bước sóng và màu sắc ánh sáng Bài C2 trang 195 sgk Vật Lý 12 nâng cao Tính k…

Bạn đang xem: Giải Bài C2 trang 195 sgk Vật Lý 12 nâng cao Bài 37: Khoảng vân. Bước sóng và màu sắc ánh sáng Bài C2 trang 195 sgk Vật Lý 12 nâng cao …

Bài 37: Về tĩnh mạch. Bước sóng và màu sắc của ánh sáng

Bài C2 trang 195 SGK Vật Lý 12 tăng lên

Tính khoảng cách và vị trí của các vân sáng bậc 1 và bậc 2 đối với ánh sáng tím và đối với ánh sáng đỏ. Đưa ra nhận xét.

Câu trả lời:

Khoảng vân i là khoảng cách giữa hai vân sáng liên tục hoặc hai vân tối liên tục.

→ i = (k + 1)λ.D/a – k.λ.D/a = λ.D/a.

– Vị trí vân sáng bậc 1 đối với ánh sáng đỏ:

x1 đồng = tôiĐ. =Đ..Làn da

– Vị trí vân sáng bậc 2 đối với ánh sáng đỏ:

x2 đồng = 2.iĐ. = 2.λĐ..Làn da

– Vị trí vân sáng bậc 1 đối với ánh sáng tím:

x1 T = tôit =t.Làn da

– Vị trí vân sáng bậc 2 đối với ánh sáng tím:

x2T = 2.it = 2.λt.Làn da

Ta có bước sóng của ánh sáng đỏ khoảng 0,75μm và ánh sáng tím khoảng 0,38μm nênĐ. >t → x1 đồng > x1 T và x2 đồng > x2T. Suy ra, vân sáng màu tím gần với vân trung tâm hơn so với vân đỏ.

Nhìn thấy tất cả Giải bài tập Vật lý 12 tăng lên: Bài 37. Khoảng thô. Bước sóng và màu sắc của ánh sáng

Đăng bởi: thomo.vn

Phân mục: Lớp 12 , Vật lý 12

Xem thêm chi tiết về Giải Bài C2 trang 195 sgk Vật Lý 12 nâng cao
Bài 37: Khoảng vân. Bước sóng và màu sắc ánh sáng Bài C2 trang 195 sgk Vật Lý 12 nâng cao Tính k…

Source: THOMO
Categories: Giáo dục

Viết một bình luận