Giải Bài C2 trang 258 sgk Vật Lý 12 nâng cao

Bạn đang xem: Giải Bài C2 trang 258 sgk Vật Lý 12 nâng cao tại thomo.vn Bài 51: Hệ thức Einstein giữa khối lượng và năng lượng Bài C2 trang 258 SGK Vật Lý 12 …

Bài 51: Hệ thức Einstein giữa khối lượng và năng lượng

Bài C2 trang 258 SGK Vật Lý 12 tăng lên

Tính năng lượng toàn phần của vật khối lượng m đứng yên = 1kg. Hãy so sánh năng lượng này với lượng điện do Nhà máy Thủy điện Hòa Bình (công suất 1,92 triệu KW) có thể tạo ra trong 1 năm.

Câu trả lời:

Năng lượng toàn phần của vật lúc nghỉ là:

e = mc2 = 1. (3,10số 8)2 = 9,1016(J)

Công suất của nhà máy thủy điện Hòa Bình là: P = 1,92.109 W.

→ Điện năng nhà máy phân phối trong 1 năm là:

A = P. t = 1,92.109.365.24.3600 ≈ 6.1016(J).

Vậy E > A

Nhìn thấy tất cả Giải bài tập Vật Lý 12 tăng lên: Bài 51. Hệ thức liên hệ giữa khối lượng và năng lượng của Anh-xtanh

Đăng bởi: thomo.vn

Phân mục: Lớp 12 , Vật Lý 12

Xem thêm chi tiết về Giải Bài C2 trang 258 sgk Vật Lý 12 nâng cao

Source: THOMO
Categories: Giáo dục

Viết một bình luận