Giải Bài C4 trang 192 sgk Vật Lý 12 nâng cao Bài 36: Nhiễu xạ ánh sáng. Tán sắc ánh sáng Bài C4 trang 192 sgk Vật Lý 12 nâng cao Khi chắn mộ…

Bạn đang xem: Giải Bài C4 trang 192 sgk Vật Lý 12 nâng cao Bài 36: Nhiễu xạ ánh sáng. Tán sắc ánh sáng Bài C4 trang 192 sgk Vật Lý 12 nâng cao Khi …

Bài 36: Hiện tượng nhiễu xạ ánh sáng. tán sắc ánh sáng

Bài C4 trang 192 SGK Vật Lý 12 tăng lên

Lúc chặn một trong hai khe,trước hết Hay sẽ2 Trên màn E ta quan sát được gì?

Câu trả lời:

Lúc chặn một trong các khe SẼtrước hết Hay sẽ2 thì ko còn hiện tượng giao thoa nên hệ vân giao thoa mất tích hoàn toàn.

Nhìn thấy tất cả Giải bài tập Vật Lí 12 tăng lên: Bài 36. Hiện tượng nhiễu xạ ánh sáng. tán sắc ánh sáng

Đăng bởi: thomo.vn

Phân mục: Lớp 12 , Vật lý 12

Xem thêm chi tiết về Giải Bài C4 trang 192 sgk Vật Lý 12 nâng cao
Bài 36: Nhiễu xạ ánh sáng. Tán sắc ánh sáng Bài C4 trang 192 sgk Vật Lý 12 nâng cao Khi chắn mộ…

Source: THOMO
Categories: Giáo dục

Viết một bình luận